Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 11/07: NIỀM HY VỌNG VỮNG CHẮC

TNHN 11/07: NIỀM HY VỌNG VỮNG CHẮC

NIỀM HY VỌNG VỮNG CHẮC

“Chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng về hy vọng của chúng ta một cách không nao núng, vì Ðấng đã hứa là thành tín” (Hê-bơ-rơ 10:23) .

Niềm hy vọng trong đời sống người theo Chúa không phải là chuyện mơ tưởng. Đây là một sự trông đợi chắc chắn. Những người chưa tin Chúa có thể mong ước mọi chuyện khác đi, và họ ước gì mình biết được một ai đó có thể thay đổi hoàn cảnh của họ. Người theo Chúa được liên kết cách cá nhân với Chúa của vũ trụ, Đấng không chỉ tể trị mọi tạo vật mà còn nắm mọi hoàn cảnh mà chúng ta kinh nghiệm được. Chúng ta có thể sống với lòng xác tín, vì niềm hy vọng của chúng ta đặt nơi Đấng thành tín.

Khi Chúa phán, Ngài giữ Lời Ngài để thấy chuyện ấy phải xảy ra (Ê-sai 55:11). Khi Chúa ngỏ lời với bạn, hãy tin tưởng Ngài trọn vẹn, vì Chúa không bao giờ lừa dối con cái Ngài. Nếu Chúa cho bạn biết Ngài sắp làm một điều gì đó, bạn có thể xác tín tuyệt đối rằng Ngài sẽ làm thành việc ấy.

Bạn có thắc mắc tại sao người gian ác dường như được thịnh vượng trong khi người công chính lại phải chịu đau khổ không? Chúa Giê-su đã hứa mỗi người cuối cùng sẽ nhận được phần thưởng đích đáng (Lu-ca 16:19-31). Bạn có tự hỏi liệu mọi nỗ lực bạn bỏ ra để dạy dỗ con cái mình đi theo đường lối Chúa có sinh bông trái khi chúng trưởng thành không? Chúa đã hứa nó sẽ kết quả (Châm Ngôn 22:6). Bạn có tự hỏi liệu những điều bạn từ bỏ khi tin nhận Chúa sẽ được bù đắp bằng những ơn phước của Ngài không? Chúa Giê-su đảm bảo rằng chúng ta sẽ nhận được trăm lần hơn thế (Mác 10:29-30). Bạn có nghi ngờ việc Chúa Giê-su sẽ trở lại và đón chúng ta nhập đoàn với những người đã chết không? Kinh Thánh cho thấy điều này là chắc chắn (1Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18).

Niềm hy vọng của chúng ta không chỉ là phỏng đoán điều Chúa có thể làm. Chúa đã ban Lời Ngài về nhiều khía cạnh của đời sống liên quan đến những việc Ngài sẽ làm. Chúng ta có niềm hy vọng vững chắc nơi mọi điều Ngài đã hứa.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN