Thứ Bảy, Tháng Sáu 22, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 14/08: CÓ THỂ TIẾP TỤC SỐNG TRONG TỘI LỖI ĐƯỢC KHÔNG?

TNHN 14/08: CÓ THỂ TIẾP TỤC SỐNG TRONG TỘI LỖI ĐƯỢC KHÔNG?


CÓ THỂ TIẾP TỤC SỐNG TRONG TỘI LỖI ĐƯỢC KHÔNG?

Vậy chúng ta sẽ nói làm sao?
Chúng ta cứ tiếp tục sống trong tội lỗi để ân sủng có thể gia tăng chăng?
Chẳng hề như vậy! Làm thể nào chúng ta đã chết đối với tội lỗi
còn có thể tiếp tục sống trong tội lỗi? 

Rô-ma 6:1-2

Một người theo Chúa đã chết đối với tội lỗi. Tội lỗi không còn quyền kiểm soát trên một xác chết. Cám dỗ có thể cứ thể hiện một cách hấp dẫn và kiên trì, nhưng một xác chết sẽ chẳng lụy phục! Trước khi tin nhận Chúa, bạn rất dễ vướng vào tội lỗi. Tội lỗi giữ chặt bạn trong vòng kiềm tỏa của nó. Khi bạn trở thành người bước theo Chúa, con người cũ của bạn đã chết đi (Ga-la-ti 2:20). Từ đó tội lỗi không còn kìm giữ bạn, cũng như cám dỗ không có ảnh hưởng gì trên xác chết vậy. Bạn đã chết vì tội lỗi. Bạn có thể vẫn phạm tội, nhưng bạn không còn bị nắm giữ trong quyền lực của tội lỗi nữa. Nếu bạn chọn đầu hàng sự cám dỗ, nghĩa là bạn đang khước từ sự tự do khỏi tội lỗi mà Chúa Giê-su Christ phải chịu chết để đem lại cho bạn.

Ân điển của Chúa là một động lực mạnh mẽ hơn để giúp chúng ta kháng cự tội lỗi. Chính ân điển của Chúa đã giúp Chúa Giê-su có thể chịu đựng sự mắng nhiếc, đánh đập và chịu đóng đinh bởi tay những người mà Ngài đến để cứu chuộc họ. Chính ân điển này đã khiến Chúa tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta, dù cho chúng ta nổi loạn chống đối Ngài. Cũng chính ân điển này được Chúa bày tỏ với chúng ta mỗi khi chúng ta phạm tội nghịch cùng Ngài. Biết được ân điển này, chúng ta không thể nào còn tiếp tục phạm tội (Rô-ma 6:1-2). Chúng ta không thể lạm dụng sự tha thứ của Chúa bằng cách phạm tội thêm nữa.

Bạn không còn là một nạn nhân bất lực trước tội lỗi mình. Sự đắc thắng đã được thực hiện rồi. Chúa không còn phải giành lấy chiến thắng trên tội lỗi bạn; Ngài đã thắng rồi! Bạn chỉ cần áp dụng sự đắc thắng của Ngài vào từng khía cạnh của đời sống mình. Nếu có một thói quen tội lỗi, một thái độ không thuộc về Chúa, hay một mối quan hệ bất chính nào mà bạn cần phải cho chết đi, thì hãy công bố sự đắc thắng qua sự phục sinh của Chúa Giê-su Christ ngay hôm nay. Rồi bạn sẽ được tự do kinh nghiệm một đời sống dồi dào mà Chúa muốn dành cho bạn. 

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN