Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 15/08: ĐẮC THẮNG TRÊN TỘI LỖI

TNHN 15/08: ĐẮC THẮNG TRÊN TỘI LỖI

ĐẮC THẮNG TRÊN TỘI LỖI

Không phân biệt người nào, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh hiển của Ðức Chúa Trời. Nhờ ân sủng Ngài ban, chúng ta không phải trả một giá nào, mà được xưng công chính, nhờ sự cứu chuộc đã thực hiện trong Chúa Giê-su Christ . . . Ðức Chúa Trời đã bày tỏ đức công chính của Ngàikhi Ngài, Ðấng công chính, xưng công chính cho những người tin nhận Chúa Giê-su.
Rô-ma 3:22-26

Bởi vì tội lỗi, A-đam và Ê-va đã hụt mất sự hoàn hảo mà Thiên Chúa định sẵn cho họ. Bởi vì tội lỗi, dân Y-sơ-ra-ên từ bỏ vinh hiển mà lẽ ra họ đã có thể kinh nghiệm khi làm dân thánh của Chúa. Bởi vì tội lỗi, Giu-đa đã để vuột mất cơ hội làm sứ đồ của Chúa Giê-su Christ. Tội lỗi sẽ làm bại hoại mọi khía cạnh mà nó chạm đến trong đời bạn. Tội lỗi sẽ khiến hôn nhân của bạn không giữ được lời đã hứa nguyện lúc ban đầu. Tội lỗi sẽ khiến bạn sơ xuất trong vai trò một người cha (mẹ) tốt, một chi thể trong hội thánh, một người thờ phượng, hoặc một người bạn tốt. Mọi khía cạnh trong đời sống bạn đều dễ bị tội lỗi phá hủy.

Điều kỳ diệu của ơn cứu chuộc là Chúa đã hoàn toàn giải quyết tội lỗi rồi. Ngài đã làm điều mà chúng ta không thể làm. Qua hiến lễ chuộc tội của Chúa Giê-su Christ, Thiên Chúa bởi ân điển Ngài đã ban tặng ơn cứu chuộc của Ngài, và xóa bỏ hình phạt tội lỗi cho chúng ta. Bởi ân điển Ngài, Ngài biến đổi một đời sống hụt mất tiêu chuẩn tốt nhất của Chúa thành một cuộc sống có ý nghĩa. Chúa ban cho cơ hội để chúng ta xưng nhận tội lỗi mình, và để được tẩy sạch khỏi mọi điều bất chính (1 Giăng 1:9). Chúa băng bó tấm lòng tan vỡ. Ân điển của Chúa xua tan cơn giận dữ và sự cay đắng. Chúa phục hồi những mối quan hệ đã rạn nứt. Ngài chuộc lại một cuộc sống bị tội lỗi tàn phá, và biến nó thành toàn vẹn. Ngài cất đi những thất bại của chúng ta và sản sinh ra một điều gì đó tốt đẹp.

Chỉ mình Chúa mới có thể chữa lành sự tàn phá của tội lỗi. Chỉ mình Ngài mới có thể bắc nhịp cầu ngăn cách giữa vinh quang của Ngài và tội lỗi của bạn (Rô-ma 3:23). Bạn phải tin cậy Ngài sẽ làm điều ấy. Nếu bạn cầu xin với Chúa, Ngài sẽ giải thoát bạn khỏi xiềng xích của tội lỗi mình, thiết lập lại mối tương giao giữa bạn với Ngài, và phục hồi bạn trở nên vẹn toàn. 

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN