Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 15/12: CHÚA ĐÃ BÀY TỎ CHO BẠN

TNHN 15/12: CHÚA ĐÃ BÀY TỎ CHO BẠN

CHÚA ĐÃ BÀY TỎ CHO BẠN

Hỡi con người, Ngài đã bảo ngươi điều gì là tốt, và điều Chúa đòi hỏi ngươi
chẳng phải là thực thi công lý, yêu mến thương xót,
và bước đi cách khiêm nhường với Ðức Chúa Trời của ngươi sao?
(Mi-chê 6:8)

Chúa không bao giờ che dấu khỏi chúng ta những kỳ vọng của Ngài. Chúng ta chẳng bao giờ phải suy đoán mình cần phải sống như thế nào. Để đáp lại những hướng dẫn sai lạc mà con người đã nỗ lực hầu làm đẹp lòng Chúa, tiên tri Mi-chê giải thích rõ ràng điều gì Chúa trông đợi và điều gì Ngài không mong đợi. Dân chúng hỏi: Chúng tôi có nên đến dâng lên Chúa nhiều của lễ không? Chúng tôi có nên đem đến hàng ngàn chiên đực và hàng vạn suối dầu không? Chúa có vui lòng nếu chúng tôi dâng con đầu lòng cho Ngài để tỏ lòng tận hiến không? (Mi-chê 6:6-7). Mi-chê thẳng thắn trả lời: “Hỡi con người, Ngài đã bảo ngươi điều gì là tốt!”

Mi-chê liệt kê 3 điều Chúa mong muốn: Thứ nhất, Ngài muốn chúng ta thực thi công lý. Mong muốn nhận được công lý thì chưa đủ. Chúng ta cũng phải thể hiện công lý tuyệt đối trong cách cư xử với người khác. Nếu chúng ta đã hứa, chúng ta phải giữ lời với lòng liêm chính hoàn toàn. Nếu có những người làm việc cho chúng ta, chúng ta phải đối xử với họ một cách công bằng như Chúa Giê-su đối xử. Chúng ta phải công bình trong mọi mối quan hệ.

Thứ hai, chúng ta phải yêu mến sự thương xót. Việc biết rằng chúng ta không xứng đáng nhưng vẫn nhận được lòng thương xót từ nơi Chúa sẽ thúc đẩy chúng ta thể hiện lòng thương xót với người khác. Chúng ta phải chống lại chước cám dỗ xui mình trả thù những người làm sai trái với mình, thay vào đó chọn bày tỏ lòng nhân từ với họ.

Cuối cùng, Chúa đòi hỏi chúng ta bước đi cách khiêm nhường với Ngài. Chúa không đòi hỏi chúng ta phục vụ Ngài bằng những công việc lớn lao; Chúa đòi hỏi sự khiêm nhường. Có những lúc chúng ta cố làm cho đời sống theo Chúa của mình phức tạp hơn nhiều so với tự nhiên. Chúng ta có thể nấp phía sau những câu hỏi về Kinh Thánh hoặc việc không chắc chắn về sự tái lâm của Chúa Giê-su Christ. Chúng ta có thể để cho mình mất tập trung hầu tránh đối đầu với những gì Chúa đã nói rõ ràng chúng ta phải làm hôm nay. Nếu chúng ta nỗ lực vâng phục trọn vẹn những việc cơ bản, thì những sứ mệnh phức tạp hơn sẽ trở nên rõ ràng.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN