Thứ Bảy, Tháng Sáu 22, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 19/07: NHẬN BIẾT CHÚA

TNHN 19/07: NHẬN BIẾT CHÚA

NHẬN BIẾT CHÚA

Ðức Chúa Trời phán với Môi-se và nói với ông:
“Ta là Chúa (YAHWEH).
Ta đã hiện ra với Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp
với tư cách Ðức Chúa Trời Toàn Năng [El Shaddai],
nhưng Ta đã không cho chúng biết danh Ta là Chúa (YAHWEH).
Xuất Hành 6:2-3

Khi Chúa bước đi với dân Ngài qua suốt nhiều thế hệ, Chúa đã từng bước bày tỏ bản tính của Ngài tùy theo những mục đích của Ngài và các nhu cầu của dân Ngài. Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp nhận biết Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng, bởi họ cần quyền năng mạnh mẽ của Ngài để bảo vệ họ khỏi các kẻ thù của mình. Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên đã học được rằng Chúa là Thiên Chúa, là Chủ Tể mọi dân nước và mọi sự. Chúa không chỉ giải cứu họ khỏi tay nhà cầm quyền hùng mạnh nhất trần gian, mà còn đem họ vào Đất Hứa. Họ đã tiến đến chỗ kinh nghiệm Ngài là Chúa, Đấng quyền năng trổi vượt trên hết các thần của dân ngoại trong thời họ.

Chúa sẽ tiếp tục bày tỏ phẩm tính của Ngài cho bạn tùy theo các nhu cầu của bạn và theo các mục đích của Ngài. Bạn sẽ tiến đến chỗ nhận biết ngày càng nhiều hơn về Chúa khi bạn vâng phục Ngài. Khi bạn đau buồn, Ngài sẽ đến với bạn như một Đấng Yên Ủi. Khi bạn có nhu cầu, Chúa sẽ chứng tỏ Ngài là Đấng Chu Cấp. Khi bạn phải đương đầu với một thử thách nghiêm trọng, Chúa sẽ biểu lộ Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng.

Sự hiểu biết của bạn về phẩm tính của Chúa ở thời điểm này phải tăng trưởng hơn khi bạn mới tin nhận Chúa. Bạn phải nhận biết Chúa hôm nay khá hơn là mấy năm về trước. Buồn thay, một số người theo Chúa vẫn tiếp tục sống hết năm này sang năm khác với cùng một sự hiểu biết sơ đẳng về Thiên Chúa mà họ đã có từ lúc mới bắt đầu bước theo Ngài. Bất kể tình trạng hiện nay của bạn thế nào, hãy nhìn nó trong sự soi sáng từ những điều Chúa đang dạy dỗ bạn về chính Ngài qua các hoàn cảnh, rồi bạn sẽ tiến đến chỗ nhận biết Chúa trong những chiều kích mà bạn chưa hề biết Ngài.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN