TNHN 23/12: DẤU HIỆU CỦA SỰ KHÔN NGOAN TÂM LINH

DẤU HIỆU
CỦA SỰ KHÔN NGOAN TÂM LINH

Chúa Giê-su khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng đẹp lòng Chúa và người ta. 
Lu-ca 2:52 

Chúng ta đã quen kiểm tra sự tiến bộ của mình qua nhiều cách. Chúng ta có bài thi kiểm tra ở trường học, bài lượng giá tay nghề ở sở làm, việc khám sức khỏe bởi các bác sĩ. Nhưng chúng ta lại chẳng bao giờ đo lường mức tăng trưởng về mặt tâm linh hoặc sự tiến triển về mặt xã hội của mình. Khi Chúa Giê-su khôn lớn từ một hài nhi thành một con trẻ, rồi từ một thanh niên thành người trưởng thành, Ngài “tăng thêm vóc dáng” trước mặt Chúa và mọi người. Người ta càng biết rõ Chúa Giê-su, họ càng tin cậy Ngài. Họ ngưỡng mộ sự khôn ngoan của Ngài và biết ơn lòng thương cảm của Ngài. Tương tự như thế, khi Chúa Giê-su tăng trưởng trong mối tương giao của Ngài với Cha trên trời, Ngài luôn sống đẹp lòng Chúa Cha. 

Sứ đồ Phao-lô nói rằng khi mới tin Chúa, ông đã cư xử như một con trẻ về mặt tâm linh, nhưng khi trưởng thành trong đức tin, ông đã bắt đầu hành động như một người trưởng thành về mặt tâm linh (1 Cô-rinh-tô 13:11). Sẽ không có gì sai khi hành động như con trẻ lúc bạn còn là một hài nhi, nhưng bổn phận của mỗi tín hữu là phải nỗ lực để trưởng thành (Hê-bơ-rơ 6:1).

Khi bạn là một tín hữu mới, bạn chưa biết phải quan hệ với người khác theo cách trưởng thành về mặt tâm linh ra sao. Bạn có thể phải chiến đấu với sự ganh tị, giận dữ, hoặc không tha thứ. Nhưng khi bạn bước đi với Chúa Giê-su Christ càng lâu, bạn sẽ càng quan hệ với người khác giống như cách Ngài quan hệ với bạn hơn. Khi bạn chấn chỉnh mình theo đúng hình ảnh của Chúa Giê-su Christ, thì Cha trên trời sẽ càng hài lòng hơn với việc bạn vâng lời Ngài, như Cha đã hài lòng với Con của Ngài vậy. Thỉnh thoảng kiểm tra sự tiến bộ trong đời sống tâm linh của bạn là điều hữu ích cho bạn. Một cách tốt để lượng giá sự tăng trưởng về mặt tâm linh của mình là hỏi anh chị em tín hữu trưởng thành xung quanh bạn xem những hành động của bạn có thể hiện sự trưởng thành về mặt tâm linh hay không. Đã đến lúc bạn cần phải xin Chúa đánh giá sự trưởng thành về mặt tâm linh của mình, và bạn không bao giờ được bằng lòng với mối tương giao chưa được phát triển trọn vẹn với Chúa. 

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)