Thứ Bảy, Tháng Sáu 22, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 24/12: PHƯỚC CHO NGƯỜI NÀO TIN

TNHN 24/12: PHƯỚC CHO NGƯỜI NÀO TIN

PHƯỚC CHO NGƯỜI NÀO TIN

Phước thay cho người tin rằng
Chúa sẽ làm ứng nghiệm những gì Ngài đã phán với mình. 
Lu-ca 1:45 

Trong vương quốc Chúa, tin là điều kiện tiên quyết để được nhận lãnh. Chúa phán với Ma-ri và cho cô sự đảm bảo mà Ngài luôn ban mỗi khi Ngài giao phó những sứ mệnh không thể làm nổi đối với dân Ngài. Mọi sự đã sẵn sàng đâu vào đó để Chúa hành động. Mọi sự đang chờ đợi Ma-ri tin nơi Chúa. Một khi cô tin, thì việc đó kể như xong! Cần phải có một tấm lòng trọn vẹn để tin tưởng trong mọi hoàn cảnh như thế, và phải có một tấm lòng trong sạch mới nhìn thấy Chúa (Ma-thi-ơ 5:8; Hê-bơ-rơ 12:11). 

Đây vẫn luôn là cách Chúa hành động với dân Ngài. Ma-ri đã không thể nhìn thấy tất cả những gì đã được sắp đặt và lên kế hoạch ở trên trời. Cô đã không thể nhìn thấy các đạo quân thiên sứ đang sẵn sàng bảo vệ cô và con trẻ trong bụng cô. Cô đã không ý thức gì về tương lai và tất cả hoàn cảnh mà cô và con của cô sẽ phải đối diện. Tất cả những gì Ma-ri biết là Chúa đã phán với cô, và thế là đủ. Vì vậy cô đã đáp: “Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin điều ấy xảy ra cho tôi như lời ngài truyền” (Lu-ca 1:38). 

Khi Chúa phán về những hoạch định của Ngài, Ngài đã chuẩn bị mọi sự sẵn sàng đúng vị trí để hoàn thành lời Ngài đã phán. Chúa không bao giờ phán mà không có mục đích. Ngài biết chính xác điều gì sẽ xảy ra. Chúa chỉ đòi hỏi bạn tin Ngài. Bạn sẽ kinh nghiệm ơn phước lớn lao khi bạn đặt sự tin cậy tuyệt đối nơi Ngài. Ma-ri hẳn đã không thể mơ ước tất cả những gì sẽ thành tựu do sự vâng phục trung tín của cô. Tương tự như thế, có lẽ bạn không thể nào tưởng tượng được mọi điều Chúa dành sẵn cho bạn khi bạn tin cậy Ngài. Chúa biết chính xác Ngài sẽ làm gì để đem ơn cứu rỗi đến cho ai đó mà bạn đã cầu thay, hoặc để chữa lành cho một thân hữu của bạn, hoặc để chu cấp cho các nhu cầu của bạn. Chúa đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Bạn sẽ tin vào Ngài chứ? 

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

 

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN