Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN 24/11: KHÔNG DỰA VÀO LỜI NÓI NHƯNG VÀO QUYỀN NĂNG

TNHN 24/11: KHÔNG DỰA VÀO LỜI NÓI NHƯNG VÀO QUYỀN NĂNG

KHÔNG DỰA VÀO LỜI NÓI
NHƯNG VÀO QUYỀN NĂNG

“Vương quốc Ðức Chúa Trời không dựa vào lời nói,
nhưng dựa vào quyền năng.”
(1 Cô-rinh-tô 4:20)

Đạo Chúa không phải là những bài học đạo đức vô vị, những ý định cao cả, và những tư tưởng cao xa. Đặc tính nền tảng của Vương Quốc Chúa là quyền năng. Phao-lô phải thường xuyên đối diện với những lời chỉ trích về công việc của ông giữa vòng các hội thánh đầu tiên. Một số người hay gièm pha ông, họ du hành đến các thành phố như Cô-rinh-tô để rêu rao dài dòng một cách xuyên tạc về tất cả những việc Phao-lô đang làm. Có những lúc, dân chúng trong các hội thánh bị xúi giục để tin vào những lời chỉ trích mang tính vu khống chống lại vị sứ đồ.

Phao-lô đáp lại với lời nhắc nhở rằng tính xác thực của một công dân của vương quốc được kiểm nghiệm không phải qua sự thuyết phục trong lời nói, nhưng bởi quyền năng tâm linh trong đời sống của người ấy. Phao-lô thẳng thắn thừa nhận rằng một số người nhận thấy ông không có tài hùng biện (2 Cô-rinh-tô 10:10). Tuy nhiên họ không thể nghi vấn quyền năng của Chúa trong đời sống ông. Phao-lô đã chứng kiến nhiều người cải đạo, và nhiều hội thánh được thành lập qua mục vụ của ông. Ông đã từng quen với việc chữa lành người bệnh và gọi kẻ chết sống lại bằng quyền năng của Chúa. Bất kể lời nói của Phao-lô có hùng hồn hay không, tất cả đều mang theo quyền năng và thẩm quyền tâm linh đến từ Chúa.

Bạn sẽ gặp nhiều người tìm cách thuyết phục bạn về ý kiến của họ liên quan đến vương quốc của Chúa. Họ có thể nói thật nhiệt tình. Thậm chí họ còn có thể đưa ra các biểu đồ minh hoạ và hình ảnh để chứng minh quan điểm của họ! Nhưng cách thử nghiệm tính hiệu lực trong lời nói của họ là quyền năng tâm linh trong đời sống họ. Nếu một người nói mạnh mẽ về một quan điểm giáo lý nhưng lại thường xuyên phạm tội, thì những lời người ấy nói bị mất giá qua đời sống mình. Nếu một người nói về quyền năng của Chúa nhưng không đưa ra được bằng chứng nào về sự đắc thắng trong cuộc sống mình, thì lời nói của người ấy chỉ là rỗng tuếch. Nói về một đời sống đắc thắng của người theo Chúa thì dễ hơn là sống cuộc đời ấy.

Nếu bạn chỉ có dáng vẻ bề ngoài tin kính đạo đức mà không có chút quyền năng tâm linh tương ứng nào (2 Ti-mô-thê 3:5), hãy xin Chúa thanh tẩy tội lỗi của bạn và đổ đầy Thánh Linh Ngài trên bạn hầu đời sống bạn được bày tỏ đặc biệt bởi năng quyền của Ngài.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN