TNHN 29/12: SỰ THỜ PHƯỢNG THẬT

SỰ THỜ PHƯỢNG THẬT

Nhưng giờ đến và bây giờ đã đến, khi những người thờ phượng thật
sẽ thờ phượng Cha bằng tâm linh và sự thật, vì Cha tìm kiếm những người
thờ phượng Ngài như vậy.  Ðức Chúa Trời là thần linh,
nên ai thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và sự thật. 
Giăng 4:23-24 

Chúng ta được dựng nên để thờ phượng Chúa trong tâm linh và sự thật. Khi Chúa Giê-su nói chuyện với người phụ nữ Sa-ma-ri bên bờ giếng, Ngài đã tìm cách giúp chị làm điều này bằng cách trao tặng cho chị nước hằng sống của Chúa (Giăng 4:13-14).

Chúa Giê-su đã đích thân tìm kiếm người phụ nữ này để ban cho chị cuộc sống sung mãn. Cũng một cách đó, Chúa Cha tìm kiếm một cuộc gặp gỡ thật và cá nhân với mỗi người chúng ta. Người phụ nữ Sa-ma-ri đã nghe nói về Chúa; Chúa Giê-su nói rằng việc thờ phượng thật phải “mặt đối mặt” với Chúa. Thờ phượng không phải là một tôn giáo hay nghi lễ; thờ phượng là một cuộc gặp gỡ thân mật và hết sức quan trọng với một Thân Vị. Sự thờ phượng thật bao gồm việc nhận biết đầy đủ Thiên Chúa là Đấng nào: Thánh Khiết, Tể Trị, Toàn Năng, Yêu Thương và Thương Xót. Sự nhận biết này mang lại sự nhận diện tình trạng tội lỗi của chúng ta.

Sự thờ phượng thật sẽ thay đổi cuộc sống! Nó tạo ra lòng căm ghét tội lỗi trong trái tim của người thờ phượng. Sự thờ phượng thật dẫn đến lòng ăn năn, thuận phục vâng lời, và niềm khát khao sống thánh khiết (Ê-sai 6:1-8). Sự thờ phượng thật nảy sinh mong muốn bày tỏ lòng thương xót và diễn tả sự tha thứ. Nó bao gồm sự vui vẻ chấp nhận tất cả những gì Chúa đã cung cấp bởi ân điển của Ngài. Sự thờ phượng thật không phải là độc quyền. Cũng giống như người phụ nữ Sa-ma-ri vội vã chạy về kể cho người khác biết về cuộc gặp gỡ của chị với Chúa, thì sự thờ phượng thật sẽ thúc đẩy người thờ phượng phải bao gồm cả những người khác. Nhờ cuộc gặp gỡ của người phụ nữ này với Chúa Giê-su, nhiều người khác trong làng của chị cũng được biết về Ngài. Người đã thực sự thờ phượng sẽ có cảm giác bình an và sự trông đợi xác tín vào điều Chúa sắp làm. Sự thờ phượng thật sản sinh ra một cuộc đời được biến đổi, phản ánh chính Đấng đã được phụng thờ.

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)