Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

TNHN 30/12: THỨC ĂN

THỨC ĂN

Chúa Giê-su nói với họ: “Thức ăn của Ta là làm theo ý muốn của Ðấng đã sai Ta
và hoàn tất công việc của Ngài.” 

Giăng 4:34

Trong suốt sứ vụ của Chúa Giê-su, chúng ta thấy một sự khác biệt rõ rệt giữa các ưu tiên của Ngài và những mối quan tâm của các môn đồ Ngài. Các môn đồ thường bận tâm về chuyện đáp ứng những nhu cầu thể chất của họ (Ma-thi-ơ 14:15-17; Giăng 4:8; Lu-ca 18:28). Chúa Giê-su nhiều lần bảo đảm với họ rằng Chúa Cha biết các nhu cầu của họ và Ngài sẽ cung cấp (Lu-ca 11:11-13). Chúa Giê-su nhấn mạnh rằng ưu tiên của họ phải là “trước hết tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài”; những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống hằng ngày rồi sẽ được cung cấp cho (Ma-thi-ơ 6:33).

Khi Chúa Giê-su nói chuyện với người đàn bà bên bờ giếng, các môn đồ Ngài đã đi vào thành gần đó mua thức ăn. Trong khi các môn đồ Ngài tìm kiếm lương thực trần gian, thì Chúa Giê-su lại đang ban cho người phụ nữ này “nước hằng sống,” vốn sẽ làm thỏa mãn tâm linh chị ta đến đời đời. Khi trở lại, các môn đồ mời Ngài ăn. Chúa Giê-su đáp rằng “thức ăn” của Ngài là làm theo ý muốn của Cha Ngài. Vì chỉ chú trọng đến những vấn đề trần thế, nên các môn đồ Ngài đã hiểu sai lời đáp của Ngài. Chính sự sống của Chúa Giê-su đến từ việc vâng phục Cha Ngài. Bởi sự vâng lời của Chúa Giê-su ngày hôm đó, người phụ nữ ấy đã nhận được sự sống đời đời. Trong niềm phấn khởi, chị đã đem nhiều người khác đến với Chúa Giê-su để họ được nghe Ngài bằng chính tai mình, và nhiều người đã tin rằng Ngài thật là Chúa Giê-su Christ, Đấng Cứu Chuộc thế gian (Giăng 4:39-42). 

Sứ đồ Phao-lô đã hiểu những điều Chúa Giê-su dạy dỗ các môn đồ Ngài. Khi Phao-lô viết thư cho các tín hữu ở Rô-ma, ông nhấn mạnh rằng “vương quốc của Đức Chúa Trời không phải ở việc ăn uống, mà là công chính, bình an, và vui mừng trong Chúa Thánh Linh. Vì ai theo cách ấy mà phụng sự Chúa Giê-su Christ thì sẽ được Đức Chúa Trời chuẩn nhận và người ta quý trọng.” (Rô-ma 14:17-18). 

Khi Sa-tan cám dỗ Chúa Giê-su hóa đá thành bánh, Chúa Giê-su trích một câu Kinh Thánh nhằm tóm tắt trọng tâm của cuộc đời và mục vụ của Ngài: “Hãy biết rằng người ta sống không phải chỉ nhờ cơm bánh mà thôi, nhưng còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Chúa nữa.” (Phục Truyền 8:3). 

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

 

Bài viết trước
Bài tiếp theo
RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN