Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuTĩnh Nguyện Hàng NgàyTNHN23/08: CHIẾN THẮNG TỪNG BƯỚC MỘT

TNHN23/08: CHIẾN THẮNG TỪNG BƯỚC MỘT


CHIẾN THẮNG
TỪNG BƯỚC MỘT

Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em,
sẽ từ từ dẹp sạch các dân ấy khỏi mắt anh chị em.
Anh chị em sẽ không thể tận diệt chúng một cách mau chóng,
kẻo các thú dữ sẽ gia tăng đông đúc gây nguy hại cho anh chị em.
Phục Truyền 7:22

Khi Chúa dẫn dắt dân Ngài vào Đất Hứa, Ngài đã làm thế từng bước một. Nếu Chúa cho phép họ hủy diệt những kẻ thù mình ngay một lần, thì sẽ rất khó mà quản lý đất đai. Bởi thế, Ngài đã để một số kẻ thù tồn tại trong một thời gian để duy trì đất đai và ngăn chận thú rừng. Qua cách làm này, Chúa đã dạy họ Ngài phải tin cậy Ngài từng bước một. Chúa chỉ trao trách nhiệm vừa đủ để họ có thể giải quyết mỗi lần một việc.

Khi Chúa hướng dẫn bạn tăng trưởng đời sống đức tin, Ngài sẽ cho phép những thử thách xảy đến vốn tương xứng với phẩm cách của bạn và mối tương giao giữa bạn với Ngài. Khi bạn vừa tin nhận Chúa Giê-su, Chúa không thay đổi bạn một cách toàn diện ngay lập tức. Thay vào đó, Chúa sẽ dẫn bạn qua một tiến trình trở nên giống Con Ngài. Chúa sẽ tiếp tục hành động trong một khía cạnh nào đó của đời sống bạn cho đến khi nó được Chúa Thánh Linh kiểm soát. Bạn có thể nóng lòng muốn được trưởng thành trong mọi khía cạnh của phẩm cách mình, nhưng sự tăng trưởng từng bước vững vàng sẽ tồn tại lâu dài hơn. Chúa sẽ không đốt giai đoạn trong tiến trình của Ngài để khiến bạn trở nên giống Chúa Giê-su Christ. Ngài nhìn thấy đời sống bạn từ đời đời và sẽ dành thời gian bao lâu còn cần thiết để tạo nên trong bạn một sự tăng trưởng tâm linh vĩnh cửu.

Đừng mất kiên nhẫn trong khi Chúa đang uốn nắn bạn trở nên giống Chúa Giê-su Christ. Đừng tìm kiếm nhiều trách nhiệm hơn những gì Chúa đã giao phó cho bạn. Hãy vâng phục tất cả những gì bạn biết Chúa đã yêu cầu bạn, và Ngài sẽ dẫn dắt bạn theo nhịp độ tương xứng với phẩm cách hiện tại của bạn và những mục đích Ngài dành cho bạn. 

(Trích “Kinh Nghiệm Chúa Từng Ngày” [“Experiencing God Day by Day” của MS Henry & Richard Blackaby] bản dịch: Loving Light Ministry)

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN