Bài 113: Xin Cứu Giúp Lúc Nguy Ngập

Đọc Thi-thiên 69:1-15

1Đức Chúa Trời ôi! Xin cứu con,
Vì những dòng nước đã ngập đến cổ con.

2Con bị lún trong bùn sâuVà bị hỏng chân.
Con bị chìm trong nước sâu,
Dòng nước cuốn trôi con.

3Con kêu lên, mệt lả,
Họng con khô khốc,
Mắt con hao mòn
Khi trông đợi Đức Chúa Trời của con.

4Những kẻ ghen ghét con vô cớ
Nhiều hơn số tóc trên đầu con;
Những kẻ thù hung bạo vô cớ muốn hủy diệt con;
Con phải bồi thường vật mà con không ăn cắp.

5Đức Chúa Trời ôi! Chúa biết sự ngu dại của con,
Các tội lỗi của con không giấu được Chúa.

6Lạy Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân,
Nguyện những người trông đợi Chúa không bị hổ thẹn vì cớ con;
Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên ôi!
Nguyện những người tìm kiếm Chúa không bị sỉ nhục vì cớ con.

7Vì cớ Chúa mà con mang điều nhục nhã
Và sự hổ thẹn bao phủ mặt con.

8Con trở nên một kẻ xa lạ đối với anh em con,</em
Một người ngoại quốc đối với các con trai của mẹ con.

9Vì sự sốt sắng về Nhà Chúa thiêu đốt con,
Nỗi sỉ nhục của kẻ sỉ nhục Chúa đã đổ trên con.

10Khi con khóc lóc và kiêng ăn để ép linh hồn
Thì chúng lại lăng nhục con.

11Khi con lấy vải sô làm áo mặc
Thì con trở nên trò cười đối với chúng.

12Những kẻ ngồi nơi cổng thành đàm tiếu về con,
Và con trở thành câu hát chế nhạo của bọn say rượu.

13Nhưng Đức Giê-hô-va ôi! Nhờ dịp tiện nầy mà con cầu nguyện cùng Ngài.
Đức Chúa Trời ôi! Theo sự thương xót lớn lao của Chúa và theo chân lý cứu rỗi của Ngài,
Xin đáp lời con.

14Xin cứu con khỏi vũng bùn,
Đừng để con lún sâu trong đó.
Nguyện con được giải thoát khỏi những kẻ ghét con
Và khỏi dòng nước sâu.

15Nguyện dòng nước không cuốn trôi con,
Vực thẳm không nuốt lấy con,
Hầm sâu không khép miệng chôn con trong đó.

Câu căn bản: Đức Chúa Trời ôi xin cứu con, vì những dòng nước đã ngập đến cổ con. (Câu 2).

Suy niệm: Trong Thi-thiên này Đa-vít miêu tả tình trạng của mình như nước dâng tới cổ và chân lún trong bùn. Đa-vít cố tìm một chỗ đứng, nhưng chân càng lún sâu hơn. Tinh thần căng thẳng đến nỗi không còn sức kêu cứu nữa. Đa-vít kiệt sức khi trông đợi cứu giúp: “Mt con hao mòn khi trông đợi Đức Chúa Trời của con. “ Câu 3.

Nhưng Đức Giê-hô-va ôi, nhờ dịp tiện nầy mà con cầu nguyện cùng Ngài. Đức Chúa Trời ôi theo sự thương xót lớn lao của Chúa và theo chân lý cứu rỗi của Ngài, xin đáp lời con.” Câu 13. Lòng tin là chỗ bám duy nhất mà Đa-vít và những người bị “nước ngập đến cổ và chân lún sâu trong bùn.”còn hy vọng, vì họ tin rằng Chúa nghe lời họ kêu cứu.

Có bao giờ bạn nhận thấy hoàn cảnh của mình như “nước ngập đến cổ và chân lún trong bùn” hay không? Bạn đã đến chỗ phải đối diện với hoàn cảnh tuyệt vọng hay không còn lối nào thoát nữa chăng?

Hôm nay bạn hãy đọc Thi-thiên 69 của Đa-vít để tìm ra bài học cho chính bạn. Chúng tôi không giúp bạn được, nhưng những lời tha thiết của Thi-thiên này sẽ đưa bạn đến gần Chúa hơn và bạn sẽ theo Đa-vít tìm về nơi an nghỉ trong tình thương của Chúa.

Hãy đọc Thi-thiên 69 một lần nữa.

Đừng tuyệt vọng nhưng hãy vững tin nơi Chúa. Xin Chúa giúp bạn trong hoàn cảnh này.

Nguyễn Sinh