Thứ Ba, Tháng Bảy 16, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Bài 14: Tin Mừng

Tin Mừng

Đọc 1 Phi-e-rơ 3:18

Câu căn bản: Chính Chúa Cứu Thế (Đấng Christ) cũng đã vì tội lỗi chịu chết một lần đủ cả, là Đấng Công Chính thay cho kẻ bất chính, để đem chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; Ngài đã chịu chết về phần thể xác, nhưng được sống về phần tâm linh.  Câu 18.

Suy niệm: Câu 18 là một tóm lược đầy đủ nhất về cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá. Câu này cho chúng ta biết những điều sau đây:

  1. Chúa Cứu Thế đã vì tội lỗi chịu chết một lần đủ cả. Chúa Giê-xu làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại. Tế lễ chuộc tội theo giao ước cũ phải thực hiện mỗi năm một lần, nhưng Chúa Giê-xu đã làm sinh tế một lần là đầy đủ (Rô-ma 6:10; Hê-bơ-rơ 9:26, 28; 10:10.).
  2. Chúa Cứu Thế là Đấng Công Chính chết thay cho kẻ bất chính. Đó là tình thương và đức nhân từ của Chúa thể hiện để cứu mỗi chúng ta. Một mình Chúa Cứu Thế đủ tư cách làm công việc vĩ đại này.
  3. Mục đích của sự chết hi sinh đó là để chuộc tội cho nhân loại và đem chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Không có cái chết hi sinh chuộc tội của Chúa Giê-xu, con người không có cách nào được tha tội và trở về với Nguồn sống là Đức Chúa Trời.
  4. Chúa Cứu Thế đã hi sinh trên thập giá nhưng Ngài đã sống lại, đắc thắng tử thần. Nhờ cuộc phục sinh của Chúa Cứu Thế mà con dân Chúa cũng sẽ đắc thắng tử thần để đời đời sống với Ngài trên nước trời.

Câu 18 là Tin Mừng hay Tin Lành cho mỗi người trên đời, vì tin Chúa Giê-xu là công nhận cái chết hi sinh chuộc tội của Chúa cho bản thân mình và được phục hòa với Thượng Đế là Nguồn Sống.

Bạn đã tin nhận Chúa Cứu Thế chưa? Nếu đã tin Chúa, hãy dâng lên Chúa một lời cảm tạ.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN