Bài 147: Tình Yêu Của Chúa

Bài 147: Tình Yêu Của Chúa

Đọc Thi-thiên 89:1- 6

1Con sẽ ca hát về lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va mãi mãi,Miệng con sẽ truyền ra đức thành tín của Ngài từ đời nầy qua đời kia.
2Vì con đã nói: “Lòng nhân từ của Chúa được lập vững đến đời đời,Ngài làm vững bền sự thành tín của Ngài như các tầng trời.”
3Ngài phán: “Ta đã lập giao ước với người được chọn của Ta,Ta đã thề với Đa-vít, đầy tớ Ta, rằng:
4‘Ta sẽ lập dòng dõi ngươi đến mãi mãi,Và dựng ngôi ngươi bền vững đến đời đời.’” (Sê-la)
5Lạy Đức Giê-hô-va, các tầng trời sẽ ca ngợi các phép lạ Ngài;Đức thành tín của Ngài cũng được ca ngợi trong hội của các thánh.
6Vì ai ở trên các tầng trời có thể sánh được với Đức Giê-hô-va?Trong vòng các thần, ai giống như Đức Giê-hô-va?

Câu căn bản: Vì tôi đã nói: Sự thương xót sẽ được lập đến đời đời, trên các từng trời Ngài sẽ lập cho vững bền sự thành tín Ngài.  (Câu 2).

Suy niệm: Tình yêu của con người có giới hạn. Tình yêu ấy sẽ khô cạn hay úa tàn. Vì vậy mà tình yêu của Chúa không thể nào thiếu vắng để quan hệ giữa người với người có thể bền lâu. Tình yêu Chúa không bao giờ cạn, vì Chúa luôn luôn nhẫn nại, bền bỉ và kiên trì.

Biết Chúa là Đấng không bao giờ chán ghét mình, không phải là một tin mừng sao? Tình yêu của Chúa vẫn không thay đổi dù bạn có làm gì đi nữa. Chúa vĩ đại đến nỗi thương yêu toàn thể nhân lọai và Chúa kiên trì đến nỗi thương yêu không bao giờ chấm dứt.

Chúa sẽ không bao giờ thương yêu bạn hơn là Ngài đang thương trong lúc này, mà Chúa cũng sẽ không bao giờ thương bạn kém hơn.

Chúa thương yêu bạn trong những ngày bạn tốt cũng như trong những ngày bạn xấu. Tình yêu của Chúa không tuỳ thuộc vào đáp ứng của bạn. Chúa là tìßnh yêu và Ngài ban tặng tình yêu ấy vô điều kiện. Tình yêu của Chúa không ai xứng đáng nhận mà cũng không ai làm cách nào cho được Chúa yêu.

Hãy tôn thờ Chúa và tiếp nhận tình yêu của Ngài, vì biết rằng Chúa thương yêu cho đến vô cùng.  “Để cùng với tất cả các thánh đồ, anh em có thẻ hiểu thấu chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu ấy, và biết được tình yêu thương của Đấng Christ là tình yêu vượt quá mọi hiểu biết, để anh em được tràn đầy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 3:18-19).

Suy ngẫm hôm nay:   

Tình yêu của Chúa kéo dài tới đâu? Tình yêu ấy dài cho đến vĩnh hằng!

Tình yêu loài người khô cạn nhưng Chúa thương yêu bạn không bao giờ chấm dứt.

Ai là người có thể ngăn cản bạn tiếp nhận tình thương của Chúa?

Nguyễn Sinh