Thứ Hai, Tháng Bảy 22, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 18 Tìm Kiếm Chúa Hết Lòng

Bài 18 Tìm Kiếm Chúa Hết Lòng

Bài 18 Tìm Kiếm Chúa Hết Lòng

Đọc Giê-rê-mi 29:19-14

8Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán rằng: “Đừng để cho bọn tiên tri, bọn thầy bói ở giữa các con lừa dối các con; cũng đừng nghe những kẻ bàn mộng mà mơ mộng hão huyền.

9Vì chúng nhân danh Ta mà nói tiên tri để lừa dối các con. Ta chẳng hề sai phái chúng.” Đức Giê-hô-va phán vậy.

10Đức Giê-hô-va phán: “Khi thời hạn bảy mươi năm cho Ba-by-lôn kết thúc, Ta sẽ thăm viếng các con, sẽ làm trọn lời hứa tốt lành cho các con, và đem các con trở về nơi nầy.”

11Đức Giê-hô-va phán: “Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng.

12Bấy giờ các con sẽ kêu cầu Ta, chạy đến cầu khẩn Ta, và Ta sẽ nhậm lời các con.

13Các con sẽ tìm Ta và gặp được, khi các con tìm kiếm Ta hết lòng.”

14Đức Giê-hô-va phán: “Ta sẽ cho các con gặp được Ta và sẽ đem các con về từ chốn lưu đày. Ta sẽ tập hợp các con lại từ mọi nước và mọi nơi mà Ta đã đuổi các con đến. Ta sẽ đem các con về nơi mà từ đó Ta đã lưu đày các con.”

Câu căn bản: Các con sẽ tìm Ta và gặp được, khi các con tìm kiếm Ta hết lòng. Câu 13.

Suy niệm: Chúa không ấn tượng với những lời hùng biện hay các bài cầu nguyện dài dòng. Ngài ưa tâm hồn nào trút bỏ gánh nặng nơi bàn thờ và trình dâng hết những tâm sự não nề cho Đấng có thể giải quyết tất cả.

Chúa có thể làm gì cho bạn?

Chúa Giê-xu đã nói rõ: “Vì vậy Ta bảo các con, bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin rằng mình đã nhận được rồi, thì các con sẽ được điều ấy.” Mác 11:24.

Đó là cầu nguyện với lòng tin, hay “hết lòng tìm kiếm Chúa”.

Trước đó Chúa dạy: “Thật Ta bảo các con, ai bảo hòn núi này: ‘Hãy nhấc lên và lao xuống biển’, nếu trong lòng người ấy không có chút nghi ngờ, nhưng tin điều mình nói sẽ xảy ra, thì điều đó sẽ được thực hiện.” Mác 11:23.

  1. “Hết lòng tìm kiếm Chúa” không phải tìm một nơi nào linh thiêng hơn, hay phải khổ tu ép xác như người đời, nhưng là trừ bỏ thái độ không tin, nghi ngờ, suy tôn Chúa làm chủ đời sống mình, tuân thủ những gì Chúa dạy, và nhất là “tin rằng mình đã nhận được” điều mình cầu xin rồi.
  2. “Hết lòng tìm kiếm Chúa” là không tìm một phương cách nào khác hơn là nhờ cậy Chúa hết lòng và dâng lời cảm tạ Chúa như đã nhận được điều cầu xin.
  3. “Hết lòng tìm kiếm Chúa” là hạ mình xưng tội vô tín và xin Thánh Linh ngự vào làm chủ tâm hồn và thánh hóa cuộc đời của mình.
  4. “Hết lòng tìm kiếm Chúa” là làm hòa với những ai gây xúc phạm và tha thứ những ai gây khó khăn cho mình.
  5. “Hết lòng tìm kiếm Chúa” là chuyên biệt đọc Kinh Thánh và suy niệm để biết Chúa nhiều thêm và vâng theo ý Ngài.
  6. “Hết lòng tìm kiếm Chúa” là trừ bỏ mọi thần tượng đang chế ngự trong tâm hồn mình và nhu mì khiêm nhường hạ mình trước ý định của Chúa.
  7. “Hết lòng tìm kiếm Chúa” là hợp tác cùng anh em chị em khác cầu nguyện và tôn vinh cảm tạ Chúa.

Mời bạn hãy “Hết lòng tìm kiếm Chúa” như đông đảo anh chị em khắp nơi đang làm hôm nay. Xin Chúa nhậm lời cầu xin của bạn.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN