Thứ Sáu, Tháng Bảy 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 18: Trách Nhiệm Của Người Chăn Bầy

Bài 18: Trách Nhiệm Của Người Chăn Bầy

Trách Nhiệm Của Người Chăn Bầy

Đọc 1 Phi-e-rơ 5:1-4

Câu căn bản: Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, không vì ép buộc nhưng do tự nguyện, không vì lợi lộc thấp hèn mà với cả nhiệt tâm. Câu 2.

Suy niệm:  Trưởng Lão trong Kinh Thánh Tân Ước là những người lãnh đạo trong Hội Thánh chứ không hẳn là người cao tuổi, vì vậy tương đương với Mục Sư, Mục Sư Nhiệm Chức hay Truyền Đạo ngày nay, có khi gọi là người chăn bầy chiên của Chúa.

Phi-e-rơ là một trưởng lão, đã chứng kiến sự thương khó của Chúa Giê-xu và cũng được dự phần trong vinh quang tương lai.  Phần Kinh Thánh này đặt căn bản trên Ê-xê-chi-ên 34:1-16, nhưng tác giả chỉ nêu lên một vài điểm thực tế:

  1. Chăn bầy không vì ép buộc nhưng tự nguyện
  2. Chăn bầy không vì lợi lộc nhưng với nhiệt tâm
  3. Chăn bầy không dùng thẩm quyền cai trị, nhưng làm gương tốt.

Đấng Chăn Chiên tối cao là Chúa Cứu Thế sẽ ban mão triều thiên vinh quang không phai tàn cho những người chăn trung tín và chân thành.

Người chăn bầy cần trau dồi Lời Chúa và noi gương Chúa Giê-xu trong trách nhiệm Ngài giao phó cũng như chính sứ đồ Phi-e-rơ vậy.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN