Thứ Ba, Tháng Bảy 16, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 183: Hãy tiến lên

Bài 183: Hãy tiến lên

Đọc Lu-ca 9:57-62

57Khi đang đi đường, một người thưa với Đức Chúa Jêsus: “Thầy đi đâu, con sẽ theo đó.”
58Đức Chúa Jêsus đáp: “Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.”
59Ngài phán với một người khác: “Hãy theo Ta.” Nhưng người ấy thưa: “Lạy Chúa, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.”
60Nhưng Đức Chúa Jêsus phán: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ; còn ngươi, hãy đi và rao giảng vương quốc Đức Chúa Trời.”
61Một người khác nữa thưa: “Lạy Chúa, con sẽ theo Chúa, nhưng xin cho phép con về từ giã người nhà trước đã.”
62Đức Chúa Jêsus đáp: “Ai đã cầm cày mà còn nhìn lại đằng sau thì không xứng hợp với vương quốc Đức Chúa Trời.”

Câu căn bản: Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ; còn ngươi, hãy đi rao giảng vương quốc Đức Chúa Trời.”  (Câu 60).

Suy niệm:  Người chết là chết rồi, việc đã xong rồi. Không thay đổi gì được nữa. Như thể bạn cầm trên tay một bình hoa, nhưng lỡ tay làm rơi xuống nền gạch vỡ tan, bạn không làm gì được nữa, vì việc đã xong rồi.

Bạn có thể nuối tiếc về việc xẩy ra nhiều giờ, nhiều ngày, tháng ,năm sau đó, nhưng không thay đổi gì được, vì sự việc đã vào quá khứ.  Trong đời nhiều việc xảy ra và vào dĩ vãng của ta như thế. Quá khứ không thay đổi được, nhưng hãy sống với hiện tại, hãy nương vào các lời hứa của Chúa mà sống.

Từ nay, Chúa chờ đợi bạn tiến bước. Thái độ bạn lựa chọn hôm nay sẽ quyết định cho mục tiêu của bạn. Nếu cứ bám vào quá khứ thì không thể nào tiến bước được.

Chúa Giê-xu nói với người thanh niên ấy rằng: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.” Họ chết nhưng bạn còn sống, hãy tiến lên, đừng dừng lại. Hãy tiến lên.

Sứ đồ Phao-lô dạy: “Thưa anh em, tôi không nghĩ rằng mình đã đoạt được rồi, nhưng tôi cứ làm một điều: quên đi những sự ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước, tôi nhm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Giê-xu.” (Phi-líp 3:13-14).

Nhưng phải cẩn thận. Bạn phạm tội chăng? Hãy xưng tội cho được tha thứ, hãy ăn năn và tiến bước.
Bạn mất một người thân yêu chăng? Hãy khóc than nhưng để Chúa an ủi và rồi tiến lên chứ ngồi khóc mãi sao?
Bạn bị bội phản chăng?  Hãy tha thứ và tiến lên, đừng quá bận tâm.
Bạn lầm lỡ chăng? Hãy học bài học thắt bại của mình và tiến lên.
Vâng, dù sao, hãy tiến lên, đừng dừng lại, vì dừng lại là thụt lùi.

Lời cầu nguyện đề nghị:  Lạy Chúa, con bị quá khứ giữ chân con lại, đến nỗi con không sống trong hiện tại nữa. Xin giúp con sống cuộc đời mà Chúa dành cho con hôm nay. A-men.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN