Bài 204: Phép lạ?

Đọc CVCSĐ 3:11-26

Câu căn bản: Vậy anh em hãy ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời để tội lỗi mình được xóa bôi. Hầu cho các thời kỳ tươi mới mà Chúa ban cho sẽ đến, và để Ngài sai Đấng Christ, tức là Chúa Giê-xu, Đấng đã được chỉ định trước, đến với anh em. (Câu 19-20).

Suy niệm:  Ngày xưa những người tàn tật không được phép vào đền thờ vì vậy mà người què bẩm sinh bốn mươi năm ngồi bên ngoài Cửa Đẹp cho đến khi được Phi-e-rơ nhân danh Chúa chữa cho lành. “Anh liền nhảy lên, đứng thẳng và bước đi cùng hai ông vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy, vừa ca ngợi Đức Chúa Trời.” (CVCSĐ 3:8).

Sự việc một người què bẩm sinh sau 40 năm được đứng thẳng, vừa đi vừa nhảy vào đền thờ ca ngợi Đức Chúa Trời, đã làm mọi người kinh ngạc và đổ xô đến hành lang Sa-lô-môn để xem.  Nhân đó sứ đồ Phi-e-rơ đã giải thích và cho mọi người biết rằng: “Chính đức tin trong danh Giê-xu đã làm cho người mà anh em thấy và biết đây được vững mạnh. Chính Danh Ngài và đức tin nơi Ngài đã khiến người này hoàn toàn khỏe mạnh như tất cả anh em đã thấy.” (CVCSĐ 3:16).

Đây là lời giải thích rõ nhất về phép lạ đầu tiên của các Sứ đồ. Từ đó tới nay, thế kỷ 21, nhiều phép lạ cũng đã xẩy ra khi con dân Chúa, ngay cả tại Việt Nam, nhân danh Chúa Giê-xu đặt tay trên những người bệnh hoạn và họ được lành bệnh.

Lời kêu gọi của Sứ đồ Phi-e-rơ trong Câu căn bản hôm nay cũng để kêu gọi những ai thấy và nghe về các phép lạ được tin nhận Chúa Giê-xu để nhận phước lành từ Ngài.

Nguyễn Sinh