Bài  210: Tử đạo vì nói thật

Đọc CVCSĐ 6:8-7:60

Câu căn bản: Khi họ đang ném đá thì Ê-tiên cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa là Đức Chúa Giê-xu, xin tiếp lấy linh hồn con.” (7:59).

Suy niệm:  Ê-tiên là tên theo tiếng Pháp của chấp sự Stephen hay Stephano, một trong bảy chấp sự đầu tiên.  Chấp sự Ê-tiên có những đặc điểm sau:

  1. Ê-tiên là người đầy đức tin và Thánh Linh 6:5.
  2. Ê-tiên là người đầy ân điển và quyền năng, làm những phép mầu và dấu lạ trong dân chúng 6:8.
  3. Hội viên của nhà hội của những người tự do nổi lên tranh luận với Ê-tiên, nhưng họ không chống nổi lời lẽ khôn ngoan và Thánh Linh là Đấng đã ban cho ông những lời lẽ ấy. 6:9-10
  4. Ê-tiên bị vu cáo. 6:11-15.
  5. Ê-tiên trình bầy lịch sử dân Chúa và việc giết hại các sứ giả của Chúa, kể cả Chúa Giê-xu. 7:2-53.
  6. Ê-tiên bị sát hại nhưng cầu nguyện xin Chúa tha cho những người giết hại ông 7:60

Người chấp sự tràn đầy Thánh Linh này đã tử đạo vì can đảm đứng lên tố cáo hành động vô đạo của nhà cầm quyền thời ấy và giết hại Chúa Cứu thế Giê-xu.

Từ đó đến nay, nhiều chấp sự trong nhiều nước trên thế giới, kể cả ở Việt Nam cũng vì can đảm bênh vực đạo Chúa mà chịu tử đạo.

Chúng ta hãy noi gương sáng của Ê-tiên để xứng đáng là người đã được Chúa Cứu Thế Giê-xu giải cứu và nhân danh Chúa mà sống trong đời tội ác này.

Nguyễn Sinh