Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 23 Phục Vụ Chúa Theo ‘Lượng Đức Tin’

Bài 23 Phục Vụ Chúa Theo ‘Lượng Đức Tin’

Bài 23 Phục Vụ Chúa Theo ‘Lượng Đức Tin’

Đọc Rô-ma 12:1-8

1Vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.

2Đừng khuôn rập theo đời nầy, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.

3Vì nhờ ân điển đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em, đừng nghĩ quá cao về chính mình, nhưng phải suy nghĩ đúng mực, tùy theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã ban cho từng người.

4Giống như trong một thân thể, chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không có cùng một chức năng;

5thì cũng vậy, chúng ta tuy nhiều người, nhưng chỉ là một thân trong Đấng Christ; mỗi chúng ta đều là các chi thể của nhau.

6Chúng ta có các ân tứ khác nhau, tùy theo ân điển Chúa ban: Người được ân tứ nói tiên tri, hãy nói theo lượng đức tin;

7người được ân tứ phục vụ, hãy phục vụ; người được ân tứ dạy dỗ, hãy dạy dỗ;

8người được ân tứ khích lệ, hãy khích lệ; người được ân tứ ban phát, hãy ban phát rộng rãi; người được ân tứ lãnh đạo, hãy siêng năng lãnh đạo; người được ân tứ làm việc từ thiện, hãy vui vẻ mà làm.

Câu căn bản: Vì nhờ ân điển đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em, đừng nghĩ quá cao về chính mình, nhưng phải suy nghĩ đúng mực, tuỳ theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã ban cho từng người.  Câu 3.

Suy niệm: Lượng đức tin mà Chúa ban cho bạn tương xứng với công việc mà bạn được trao cho để thi hành. Trong thử thách cũng vậy, Chúa sẽ ban cho bạn đức tin cần thiết để vượt qua.

Không gì quan trọng hơn đức tin. Chúa Giê-xu từng nói với Phi-e-rơ rằng: “Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy Sa-tan đòi sàng sảy các con như lúa mì. Nhưng Ta đã cầu nguyện cho con để con không thiếu đức tin. Vậy khi con quay trở lại, hãy làm cho anh em con mạnh mẽ.” (Lu-ca 22:31-32).

Đức tin quý hơn tiền bạc, sự thành công hay danh tiếng. Đức tin như một đường giây liên lạc trực tiếp với Chúa. Chỉ cần dâng lên một lời cầu xin bằng đức tin là quyền năng của Chúa tuôn đổ dư dật.

Thất bại không bao giờ là cuối cùng khi mà đức tin vẫn còn. Đó chính là lý do mà Sa-tan làm đủ cách để ta xa việc đọc Kinh Thánh hằng ngày.  Vì đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.  (Rô-ma 10:17).

Chúa Giê-xu từng nói:”Nếu các con có đức tin chỉ bằng một hạt cải thì các con có thể bảo hòn núi này rằng: ‘Hãy dời từ đây qua đó’ thì nó sẽ dời; và chẳng có gì các con không làm được.” (Ma-thi-ơ 17:20b).

Nhờ đức tin, một số những trở ngại trong đời sống ta sẽ được san bằng. Trở ngại thông thường nhất khi làm việc với nhau là coi mình quan trọng hơn người.

Câu Kinh Thánh căn bản có nghĩa là trong Chúa mọi người hạ mình để phục vụ, không nên có thái độ hơn người, nhưng theo bổn phận và theo khả năng Chúa ban mà làm việc.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN