Thứ Sáu, Tháng Sáu 14, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 259 - Lĩnh tụ Đi-ô-trép và Đê-mê-triu – Lời cuối thư

Bài 259 – Lĩnh tụ Đi-ô-trép và Đê-mê-triu – Lời cuối thư

Đọc Kinh Thánh  3 Giăng câu 9-15

9Tôi đã viết đôi điều cho Hội Thánh; nhưng Đi-ô-trép, người thích đứng đầu, không chấp nhận chúng tôi.

10Cho nên, nếu tôi đến, tôi sẽ nhắc lại những gì anh ta đã làm, là những lời độc ác chống chúng ta. Như thế vẫn chưa hài lòng, anh ta còn không tiếp rước các anh em, và ai muốn tiếp rước thì anh ta ngăn cản và đuổi ra khỏi Hội Thánh.

11Thưa anh quý mến, đừng bắt chước điều dữ, nhưng hãy bắt chước điều lành. Ai làm điều lành thì thuộc về Đức Chúa Trời; còn ai làm điều dữ thì không hề thấy Đức Chúa Trời.

12Mọi người đều làm chứng tốt về Đê-mê-triu, chính chân lý cũng vậy. Chúng tôi cũng làm chứng về anh ấy, và anh biết rằng lời chứng của chúng tôi là xác thực.

13Tôi còn nhiều điều để viết cho anh, nhưng tôi không muốn viết bằng bút và mực.

14Tôi hi vọng sớm gặp anh, và chúng ta sẽ đối mặt trò chuyện với nhau.

15Cầu xin sự bình an ở với anh. Các bạn hữu chào thăm anh. Xin gửi lời chào thăm đến các bạn hữu theo đích danh từng người.

Suy niệm: Đi-ô-trép là một lĩnh tụ chống trả Giăng và Gai-út trong việc truyền giáo và còn ngăn cản các nhà truyền giáo khác, không tiếp rước và chống lại những ai tiếp rước họ.

Câu 11 là câu chúng ta có thể học thuộc lòng để làm tiêu chuẩn cho việc làm việc chung trong Chúa:

11Thưa anh quý mến, đừng bắt chước điều dữ, nhưng hãy bắt chước điều lành. Ai làm điều lành thì thuộc về Đức Chúa Trời; còn ai làm điều dữ thì không hề thấy Đức Chúa Trời.

Cảm ơn Chúa về những lời dạy thực tế này.

Đê-mê-triu

12Mọi người đều làm chứng tốt về Đê-mê-triu, chính chân lý cũng vậy. Chúng tôi cũng làm chứng về anh ấy, và anh biết rằng lời chứng của chúng tôi là xác thực.

Những lời chứng tốt về Đê-mê-triu:

Mọi người đều làm chứng tốt

Chính Chân lý là Chúa Giê-xu cũng vậy

Sứ đồ Giăng cũng làm chứng tốt về Đê-mê-triu.

Người tín đồ chân chính của Chúa phải có những lời chứng tốt từ nhiều người nói chung và cả các lĩnh tụ nữa. Quan trọng hơn cả là lời chứng của chính Chúa Giê-xu.

Lời cuối thư

Tôi còn nhiều điều để viết cho anh, nhưng tôi không muốn viết bằng bút và mực.

14Tôi hi vọng sớm gặp anh, và chúng ta sẽ đối mặt trò chuyện với nhau.

15Cầu xin sự bình an ở với anh. Các bạn hữu chào thăm anh. Xin gửi lời chào thăm đến các bạn hữu theo đích danh từng người.

Lời cuối thư của sứ đồ Giăng là những lời ước hẹn, ông mong gặp các tín hữu để trò chuyện hơn là dùng thư tín.

Nguyện xin sự bình an của Chúa ở với Gai-út và các anh em trong Chúa.

Thông công trong Chúa có nhiều điều quý giá mà chúng ta cần trân quý.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN