Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Bài 30: Bỏ Thói Xấu

Bài 30: Bỏ Thói Xấu

Đọc 1 Giăng 1

1Nói về lời sự sống, là điều đã có từ ban đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến.

2Sự sống nầy đã được bày tỏ; chúng tôi đã thấy và làm chứng, nên chúng tôi công bố cho anh em sự sống đời đời vốn ở với Đức Chúa Cha, và đã được bày tỏ cho chúng tôi.

3Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà công bố cho anh em để anh em có được sự tương giao với chúng tôi; còn chúng tôi vẫn có sự tương giao với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ.

4Chúng tôi viết điều nầy cho anh em để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn.

5Đây là sứ điệp chúng tôi đã nghe nơi Ngài và công bố cho anh em: Đức Chúa Trời là ánh sáng, trong Ngài không có bất cứ bóng tối nào.

6Nếu chúng ta nói mình được tương giao với Ngài mà vẫn bước đi trong bóng tối thì chúng ta nói dối và không làm theo chân lý.

7Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng, cũng như chính Ngài ở trong ánh sáng, thì chúng ta được tương giao với nhau, và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, tẩy sạch mọi tội của chúng ta.

8Nếu chúng ta nói mình không có tội thì chúng ta tự lừa dối mình, và chân lý không ở trong chúng ta.

9Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính.

10Nhưng nếu chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội thì chúng ta cho Ngài là người nói dối, và lời Ngài không ở trong chúng ta.

Câu căn bản: Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính.  Câu 9.

Suy niệm: Một trong những tính xấu rất phổ thông, là không chân thành hay dối trá.  Làm cách nào trừ bỏ tính xấu hay tội phạm này? Sứ đồ Phao-lô viết trong 2 Cô-rinh-tô 5:17 rằng: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới.” Theo cái nhìn của Chúa, tin Chúa là trở thành một con người mới; tuy nhiên quá trình đổi mới phải có thời gian, và do Thánh Linh vận hành. Con người dối trá không phút chốc mà trở thành hoàn toàn chân thật đâu.

Sau đây là một số hướng dẫn cho những ai thực sự muốn từ bỏ thói hư tật xấu, kể cả việc dối trá này:

  1. Những gì Chúa phán dạy, Chúa ban quyền năng để thực hiện. Sứ đồ Phao-lô viết cho tín hữu tại Cô-lô-se ngày xưa rằng: “Chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng các công việc của nó mà mặc lấy người mới là người đang được đổi mới trong nhận thức, theo hình ảnh Đấng tạo dựng người ấy.” Cô-lô-se 3:9-10. Việc người tin Chúa cần làm là quyết tâm từ bỏ và tập sống theo con người mới mà Chúa ban cho.
  2. Nhận định rằng dối trá là một thói quen cần phải trừ bỏ.  Ý thức rằng người tin Chúa phải sống chân thật với Chúa, với người khác và với chính mình
  3. Nhận định rằng chân thành là một điều phải quyết định, không có lựa chọn.
  4. Khi nào rơi lại tình trạng dối trá như trước, phải cảnh giác, xưng tội và cam kết chừa bỏ.

Người sống chân thật sẽ gặt lấy nhiều kết quả tốt và trở thành người thánh thiện công chính trước mắt Chúa và mọi người.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN