Thứ Sáu, Tháng Sáu 14, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Bài 320 – Sang trang

Đọc Giăng 18:12-27

12Lúc ấy, binh lính với viên chỉ huy và các thuộc hạ của người Do Thái bắt Đức Chúa Jêsus và trói lại.

13Trước hết, họ giải Ngài đến An-ne, vì ông là nhạc gia của Cai-phe, người đang làm thầy tế lễ thượng phẩm trong năm đó.

14Chính Cai-phe là người đã bàn với người Do Thái rằng: “Thà để một người chết vì toàn dân thì vẫn hơn.”

15Si-môn Phi-e-rơ và một môn đồ khác đi theo Đức Chúa Jêsus. Môn đồ nầy quen biết thầy tế lễ thượng phẩm, nên vào với Đức Chúa Jêsus trong sân của thầy tế lễ thượng phẩm.

16Còn Phi-e-rơ thì đứng bên ngoài, gần cửa. Vì vậy, môn đồ kia, người quen biết thầy tế lễ thượng phẩm, đi ra nói với người phụ nữ canh cửa, rồi đem Phi-e-rơ vào.

17Người phụ nữ canh cửa nói với Phi-e-rơ: “Chẳng phải ông cũng là một trong các môn đồ của người ấy sao?” Phi-e-rơ đáp: “Không phải tôi.”

18Vì trời lạnh nên các đầy tớ và các thuộc hạ nhóm một đống lửa than, rồi đứng sưởi ấm. Phi-e-rơ cũng đứng sưởi với họ.

19Thầy tế lễ thượng phẩm hỏi Đức Chúa Jêsus về các môn đồ và sự dạy dỗ của Ngài.

20Đức Chúa Jêsus đáp: “Ta đã nói rõ cho thiên hạ. Ta thường xuyên dạy trong các nhà hội và đền thờ, nơi tất cả người Do Thái tụ họp, chứ Ta chẳng nói điều gì lén lút cả.

21Sao ngươi lại chất vấn Ta? Cứ hỏi những người đã nghe Ta, xem Ta đã nói gì với họ. Những người đó biết những điều Ta đã nói.”

22Khi Ngài vừa nói xong, một kẻ trong nhóm thuộc hạ đang đứng đó lấy tay tát vào mặt Ngài và nói: “Ngươi dám trả lời thầy tế lễ thượng phẩm như thế sao?”

23Đức Chúa Jêsus đáp: “Nếu Ta nói sai, hãy chỉ ra chỗ sai đi; còn nếu Ta nói đúng, tại sao ngươi lại đánh Ta?”

24An-ne sai giải Đức Chúa Jêsus vẫn đang bị trói đến thầy tế lễ thượng phẩm Cai-phe.

25Lúc Phi-e-rơ còn đang đứng sưởi, họ hỏi ông: “Anh cũng là một trong số các môn đồ của ông ta phải không?” Phi-e-rơ chối và trả lời: “Không phải tôi.”

26Một người trong các đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm, có họ hàng với người đã bị Phi-e-rơ chém đứt tai, nói: “Chẳng phải chính tôi đã thấy anh ở trong vườn với ông ta sao?”

27Phi-e-rơ lại chối một lần nữa, tức thì gà gáy.

Câu căn bản: Lúc Phi-e-rơ còn đang đứng sưởi, họ hỏi ông: “Anh cũng là một trong số các môn đồ của ông ta phải không?” Phi-e-rơ chối và trả lời: “Không phải tôi”.  (Câu 25).

Suy niệm: Ba lần Phi-e-rơ đã công khai nói dối về quan hệ của ông với Chúa Giê-xu. Đó cũng là một thất bại tệ hại nhất trong cuộc đời của ông. Phi-e-rơ phản bội Thầy trắng trợn, mặc dù trước  đó không lâu ông đã dõng dạc tuyên bố: “Dù có phải chết với Thầy, con sẽ chẳng chối Thầy đâu.”

Nhưng trong đêm hôm ấy khi Chúa Giê-xu bị bắt, bị tra tấn, thì sức mạnh, nhiệt tâm và ý chí của ông cũng tiêu tan hết.

Vài ngày sau đó, người môn đệ tâm hồn tan vỡ ấy đã đối diện với Thầy của mình. Thầy hỏi anh ta ba lần; “Con yêu Ta chăng?” Giăng 21:17.

Hỏi Phi-e-rơ như vậy, Chúa Giê-xu muốn cho người môn đệ này hiểu rằng đã đến lúc anh ta phải giở sang trang, bỏ lại thất bại và tiến lên phía trước.

Ai cũng có thể gặp cảnh như Phi-e-rơ ngày xưa, ngọn gió thử thách đã thổi như thế vào cuộc đời, và bạn mất hết mọi dấu vết theo Chúa.  Bạn cô đơn và bị mọi người bỏ rơi. Có lẽ bạn đã chối Chúa bằng thái độ, bằng hành động hay bằng lời nói.

Bạn nên đặt câu hỏi này: “Tôi sẽ để cho thất bại này tiêu diệt hay chấp nhận tái tạo và hồi phục?”

Nếu bạn quyết định dâng trình thất bại của mình lên Chúa, bạn sẽ nhận ra rằng Chúa hành động khác hẳn điều mà bạn trông chờ.  Không những chỉ phục hồi bạn, Chúa còn thay đổi cả hoàn cảnh cho phù hợp với bạn và đưa bạn lên cao.

Đừng quên rằng thái độ của bạn trong những lúc như thế sẽ quyết định tương lai của bạn.

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Cha, con quỳ trước mặt Cha, xin xác nhận sự yếu đuối và thiếu sót của con. Xin Cha giúp con mở sang một trang mới và giúp con được tái tạo trong tình thương của Cha. Nhân danh Chúa Giê-xu, A-men.

 Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN