Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 5: Ghi Nhớ Lời Chúa Dạy

Bài 5: Ghi Nhớ Lời Chúa Dạy

Ghi Nhớ Lời Chúa Dạy

Đọc 2 Phi-e-rơ 1:12-15

12Vì vậy, tôi sẽ luôn nhắc nhở anh em về những điều nầy, dù anh em đã biết và đang đứng vững trong chân lý mà mình đã nhận.

13Tôi nghĩ, bao lâu tôi còn ở trong nhà tạm nầy thì tôi cần phải nhắc nhở để thức tỉnh anh em,

14vì tôi biết rằng đã đến lúc tôi sớm phải lìa nhà tạm nầy, như điều Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ đã bày tỏ cho tôi.

15Nhưng tôi sẽ cố gắng để sau khi tôi ra đi, anh em vẫn luôn nhớ lại những điều nầy.

Câu căn bản: Vì vậy, tôi sẽ luôn nhc nhở anh em về những điều nầy, dù anh em đã biết và đang đứng vững trong chân lý mà mình đã nhận.  Câu 12.

Suy niệm: Hội Thánh của Chúa từ ban đầu đã có truyền thống học lời Chúa từ những người trực tiếp sống với Chúa Cứu Thế. Sứ đồ Phi-e-rơ là một trong những người đó. Trong suốt 21 thế kỷ con dân Chúa tiếp tục giây chuyền học tập như thế, và trang này cũng đóng góp vào công việc đó.

Câu 12. Sứ đồ nhắc những người “đã biết đang đứng vững trong chân lý mà mình đã nhận”. Nếu bạn là một trong những người như thế, xin chúc mừng bạn và xin bạn nhận những điều mà sứ đồ Phi-e-rơ nhắc nhở.

Câu hỏi đặt ra là: Tại sao phải nhắc những người đã đứng vững rồi?

Câu 13 trả lời rằng: “để thức tỉnh anh em”.

Thức tỉnh hay tỉnh thức hoạc canh thức là để con dân Chúa luôn luôn kết liên với Chúa và không bị bất cứ điều gì trong trần gian làm cho tầm nhìn sai lệch mục tiêu của cuộc đời.

Câu 14. Chúa cho sứ đồ biết trước ngày ông sẽ đi với Chúa. Có người giải thích rằng đó là ngày ông bị hành quyết ở La-mã, vì ông đang bị tù chờ ngày ra tòa vì giảng truyền Phúc Âm.

Lối nói về cái chết của Phi-e-rơ đáng cho chúng ta bắt chước: “Lìa nhà tạm nầy”. Nghĩa là từ giã thân xác này mà về với Chúa.

Câu 15. Sứ đồ dạy đạo cho nhiều người và chỉ mong họ luôn luôn nhớ những gì đã học, nên mới phải nhắc nhở như thế. Đây là tâm tình của người chăn gương mẫu, luôn nghĩ đến phúc lợi của bầy chiên, sao cho chiên được vững mạnh và sống đời kết nhiều quả trái cho Chúa.

Chúng ta học thư Phi-e-rơ để được nhắc nhở luôn về ơn cứu rỗi của Chúa và tỉnh thức  để trung tín cho đến cuối cùng cuộc đời của mình.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN