Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 68: Cứu Chuộc Bởi Đức Tin

Bài 68: Cứu Chuộc Bởi Đức Tin

Bài 68: Cứu Chuộc Bởi Đức Tin

Đọc Rô-ma 1:1-7

1Phao-lô, đầy tớ của Đấng Christ Jêsus, được kêu gọi làm sứ đồ và được biệt riêng cho Tin Lành của Đức Chúa Trời,
2là Tin Lành mà Đức Chúa Trời phán hứa từ trước qua các nhà tiên tri của Ngài trong Kinh Thánh.
3Ấy là Tin Lành về Con Ngài, là Đấng mà về mặt thể xác được sinh ra từ dòng vua Đa-vít;
4về thần linh thánh khiết, thì bởi sự sống lại của Ngài từ cõi chết, được tuyên xưng là Con Đức Chúa Trời quyền năng, là Đức Chúa Jêsus Christ Chúa chúng ta.
5Nhờ Ngài, chúng tôi đã nhận ân điển và chức sứ đồ, để vì danh Ngài đem mọi dân tộc đến sự vâng phục do đức tin.
6Anh em cũng ở trong số những người được kêu gọi để thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ.
7Tôi kính gửi đến tất cả những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Rô-ma, là
 những người được gọi làm thánh đồ. Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ ban ân điển và bình an cho anh em!

Câu căn bản: Anh em cũng ở trong số những người được kêu gọi để thuộc về Đức Chúa Giê-xu Christ. (Câu 6).

Suy niệm: Trong phần mở đầu của bức thư gửi cho các tín hữu Tin Lành ở Rô-ma, tác giả Phao-lô giới thiệu về chính bản thân và chào thăm những người mà ông gọi là: Tất cả những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Rô-ma, là những người được gọi làm thánh đồ.

Ông Phao-lô nhận mình là đầy tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, được Chúa kêu gọi làm sứ đồ và được biệt riêng ra cho Tin lành của Đức Chúa Trời.

Từ đầy tớ ở đây là nô-lệ.

Tin Lành mà ông nói đến không phải là tôn giáo Tin Lành, nhưng là Tin lành về Con Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhiều khi còn gọi là Tin Mừng hay Phúc Âm

Nhưng Chúa Giê-xu là ai?

Ông giải thích: Về mặt thể xác Chúa Giê-xu thuộc dòng dõi Vua Đa-vít. Về mặt tâm linh thì Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, vì Ngài đã sống lại từ cõi chết.

Nhiệm vụ của Sứ đồ Phao-lô là nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu mà rao truyền tin Mừng về Chúa Giê-xu ra đời làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại, để cho mọi người tin Chúa Giê-xu mà được thuộc về Chúa Giê-xu, những người tin Chúa thì được gọi là thánh đồ

Sứ đồ Phao-lô gửi bức thư này  cho các tín hữu tại thành Rô-ma. Họ là những người đã đáp ứng lời kêu gọi của Chúa Giê-xu mà tin nhận và đã trở thành thánh đồ.

Chúng ta, những người đọc thư Rô-ma hôm nay là ai? Chúng ta có “ở trong số những người được kêu gọi để thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu” hay không? Chúng ta nên nhớ rằng: Ai tin  Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của đời mình và thuộc về Chúa, nghĩa là không còn thuộc về thế gian nữa. Sứ đồ Giăng viết rằng: “Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều ở dưới quyền của ma-quỷ.” 1 Giăng 5:19.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN