Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài 75 Chết đối với tội lỗi và sống với Chúa Cứu...

Bài 75 Chết đối với tội lỗi và sống với Chúa Cứu thế

Đọc Kinh Thánh: Rô-ma 6

1Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta cứ tiếp tục sống trong tội lỗi để ân điển được dư dật sao?

2Không hề như vậy! Chúng ta đã chết đối với tội lỗi thì làm sao cứ tiếp tục sống trong tội lỗi được?

3Anh em không biết rằng tất cả chúng ta đều đã chịu báp-têm trong Đấng Christ Jêsus, tức là chịu báp-têm trong sự chết của Ngài sao?

4Vậy, bởi báp-têm, chúng ta đã được chôn vào trong sự chết với Ngài, để rồi như Đấng Christ nhờ vinh quang của Cha được sống lại từ cõi chết thể nào thì chúng ta cũng được sống trong đời mới thể ấy.

5Vì nếu chúng ta đã được hiệp nhất với Ngài trong sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ được hiệp nhất với Ngài trong sự sống lại giống như sự sống lại của Ngài.

6Chúng ta biết rằng con người cũ của chúng ta đã cùng bị đóng đinh vào thập tự giá với Ngài, để con người tội lỗi bị tiêu diệt, và chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa.

7Vì ai đã chết thì được giải thoát khỏi tội lỗi.

8Nhưng nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài.

9Chúng ta biết rằng Đấng Christ đã sống lại từ cõi chết thì sẽ không bao giờ chết nữa; sự chết không còn cai trị Ngài.

10Vì Ngài đã chết, là chết cho tội lỗi một lần đủ cả; nhưng Ngài sống, là sống cho Đức Chúa Trời.

11Vậy, anh em cũng phải kể mình đã chết đối với tội lỗi và đang sống cho Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus.

12Vậy, đừng để tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của anh em, khiến anh em phải chiều theo dục vọng của nó.

13Đừng hiến chi thể mình làm công cụ gian ác cho tội lỗi, nhưng hãy hiến chính mình cho Đức Chúa Trời như những con người từ cõi chết sống lại, và dâng chi thể mình làm công cụ công chính cho Đức Chúa Trời.

14Vì tội lỗi sẽ không còn cai trị anh em đâu, bởi anh em không ở dưới luật pháp mà ở dưới ân điển.

15Vậy thì sao? Có phải vì chúng ta không ở dưới luật pháp, nhưng ở dưới ân điển, nên chúng ta sẽ cứ phạm tội không? Chẳng hề như vậy!

16Anh em không biết rằng nếu anh em đem thân làm nô lệ để vâng phục người nào thì anh em là nô lệ cho người mình vâng phục sao? Hoặc nô lệ của tội lỗi dẫn đến sự chết, hoặc nô lệ của sự vâng phục dẫn đến sự công chính.

17Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, vì anh em đã từng làm nô lệ cho tội lỗi mà nay thật lòng vâng phục tiêu chuẩn giáo huấn đã ủy thác cho anh em,

18và anh em đã được giải phóng khỏi tội lỗi, trở thành nô lệ cho sự công chính.

19Vì xác thịt anh em yếu đuối nên tôi nói theo cách loài người. Anh em đã từng hiến chi thể mình làm nô lệ cho sự ô uế và sự gian ác chất chồng thể nào, thì bây giờ, hãy hiến chi thể mình làm nô lệ cho sự công chính để được thánh hóa thể ấy.

20Khi còn là nô lệ cho tội lỗi thì anh em được tự do đối với sự công chính.

21Lúc ấy anh em thu được kết quả gì mà bây giờ anh em lại phải hổ thẹn? Sự cuối cùng của những điều đó là sự chết.

22Nhưng bây giờ anh em đã được giải phóng khỏi tội lỗi và trở nên nô lệ của Đức Chúa Trời, thì kết quả mà anh em được là sự thánh hóa, và cuối cùng được sự sống đời đời.

23Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta.

Câu căn bản: 5Vì nếu chúng ta đã được hiệp nhất với Ngài trong sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ được hiệp nhất với Ngài trong sự sống lại giống như sự sống lại của Ngài

Suy niệm: Sự sống lại của Chúa Cứu Thế đem đến một sức mạnh cho người tin Chúa.  Đó là sức mạnh của sự tái tạo. Sự phục sinh không phải chỉ là tấm hộ chiếu để lên thiên đàng mà thôi nhưng còn là sức mạnh thay đổi người tin nhận Chúa Phục sinh nữa. Sứ đồ Phao-lô nói rằng ông muốn biết rõ Chúa Giê-xu và sức mạnh của sự phục sinh của Ngài. Đó là hai sự hiểu biết trong tin lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu.

Biết rõ Chúa Giê-xu tức là được ảnh hưởng bởi quyền năng khiến Ngài sống lại từ cõi chết. Một đời sống có ý nghĩa khi được quyền năng của sự phục sinh của Chúa tái tạo. Nhiệm vụ chính của Chúa Cứu Thế là thay đổi mỗi chúng ta là người tin Chúa và khiến chúng ta được tái tạo để được giống như Ngài.

Chúng ta đang học về Chúa Giê-xu Phục sinh, nhưng phải đừng lại để học Rô-ma chương thứ sáu này, vì nếu không, chúng ta không biết rõ sự phục sinh của Chúa có ý nghĩa nào cho đời sống của chúng ta là những người tin Chúa đâu.

Mời bạn chịu khó đọc lại Rô-ma chương 6 từ câu 1 đến câu 11. Ngay bây giờ.

Xin đọc lại câu 5.

Câu 8  đến câu 11 nhắc lại: 8Nhưng nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài.

9Chúng ta biết rằng Đấng Christ đã sống lại từ cõi chết thì sẽ không bao giờ chết nữa; sự chết không còn cai trị Ngài.

10Vì Ngài đã chết, là chết cho tội lỗi một lần đủ cả; nhưng Ngài sống, là sống cho Đức Chúa Trời.

11Vậy, anh em cũng phải kể mình đã chết đối với tội lỗi và đang sống cho Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus.

Xin đọc tiếp từ câu 12 đến câu 23.  Xin học thuộc câu 23.  Đó là ý nghĩa của cuộc phục sinh của Chúa Giê-xu cho mỗi đời sống chúng ta.

Bạn tin Chúa Giê-xu hi sinh trên thập tự giá để đền tội cho mình, nghĩa là bạn cùng chết với Chúa, cùng bị chôn với Ngài, nhưng bạn phải tin Chúa Phục sinh là quyền năng tái tạo và cho bạn sự sống đắc thắng cõi chết và sống đời đời với Chúa.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN