Bài 78 – Chúa hóa bánh lần thứ ba!!!

Đọc Kinh Thánh: Giăng 21:1-14

1Sau đó, Đức Chúa Jêsus lại hiện ra với các môn đồ Ngài bên bờ biển Ti-bê-ri-át. Việc Ngài hiện ra như sau:

2Si-môn Phi-e-rơ, Thô-ma gọi là Đi-đim, Na-tha-na-ên, người thành Ca-na trong miền Ga-li-lê, các con trai của Xê-bê-đê, và hai môn đồ khác đang họp lại với nhau.

3Si-môn Phi-e-rơ nói với họ: “Tôi đi đánh cá.” Những người kia đáp: “Chúng tôi đi với anh!” Họ đi ra, xuống thuyền, nhưng trong đêm ấy không bắt được gì cả.

4Trời vừa sáng, Đức Chúa Jêsus đứng trên bờ, nhưng các môn đồ không biết đó là Đức Chúa Jêsus.

5Đức Chúa Jêsus hỏi: “Các con ơi, không có con cá nào sao?” Họ đáp: “Thưa không.”

6Ngài bảo: “Hãy thả lưới bên phải thuyền thì các con sẽ được.” Vậy, họ thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi kéo lên không xuể.

7Môn đồ được Đức Chúa Jêsus yêu thương nói với Phi-e-rơ: “Ấy là Chúa!” Khi Si-môn Phi-e-rơ nghe rằng ấy là Chúa thì mặc áo vào (vì đang ở trần), rồi nhảy xuống biển.

8Các môn đồ khác đi vào bằng thuyền, kéo theo một tay lưới đầy cá, vì chỉ cách bờ khoảng chín chục mét.

9Vừa bước lên bờ, họ thấy tại đó có lửa than với cá đang nướng ở trên, và có bánh nữa.

10Đức Chúa Jêsus bảo họ: “Hãy đem một ít cá mà các con vừa đánh được lại đây.”

11Si-môn Phi-e-rơ xuống thuyền, kéo tay lưới đầy một trăm năm mươi ba con cá lớn vào bờ. Dù nhiều cá như vậy, lưới vẫn không rách.

12Đức Chúa Jêsus bảo: “Các con hãy lại dùng điểm tâm.” Không một ai trong các môn đồ dám hỏi Ngài: “Ông là ai?” Vì họ biết ấy là Chúa.

13Đức Chúa Jêsus đến, lấy bánh trao cho họ, và cũng trao cá nữa.

14Đây là lần thứ ba Đức Chúa Jêsus hiện ra với các môn đồ Ngài sau khi Ngài từ cõi chết sống lại.

Câu căn bản: 3Si-môn Phi-e-rơ nói với họ: “Tôi đi đánh cá.” Những người kia đáp: “Chúng tôi đi với anh!” Họ đi ra, xuống thuyền, nhưng trong đêm ấy không bắt được gì cả.

Suy niệm: Trước khi học phần Kinh Thánh này, mời các bạn đọc Lu-ca 5:4-10 sau đây:

4Khi giảng xong, Ngài bảo Si-môn: “Hãy chèo ra ngoài nước sâu, thả lưới để đánh cá.”

5Si-môn thưa: “Thưa Thầy, chúng con đã làm việc suốt đêm mà không bắt được gì cả nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới.”

6Họ thả lưới xuống và bắt được nhiều cá đến nỗi đứt cả lưới.

7Họ ra hiệu gọi các bạn ở thuyền khác đến giúp. Các bạn ấy đến chở cá đầy hai thuyền, đến nỗi gần chìm.

8Thấy vậy, Si-môn Phi-e-rơ quỳ xuống ngang đầu gối Đức Chúa Jêsus và thưa: “Lạy Chúa, xin lìa khỏi con, vì con là người có tội.”

9Vì Si-môn và tất cả những người ở đó với ông đều kinh ngạc về mẻ lưới vừa rồi; cả Gia-cơ và Giăng con Xê-bê-đê, bạn của Si-môn cũng vậy.

10Đức Chúa Jêsus phán với Si-môn: “Đừng sợ, kể từ nay, con sẽ trở nên tay đánh lưới người.”

Bảy môn đệ căn bản của Chúa Giê-xu họp lại với nhau, có lẽ tại một nơi kín giấu nào đó, vì họ chưa hết hoảng sợ bọn người Do-thái hung hăng đã từng bắt Thầy của họ và mượn tay Tổng trấn La-mã Bôn-xơ Phi-lát đóng đinh Ngài trên Gô-gô-tha.

Si-môn Phi-e-rơ sau khi nhớ lại những việc xảy ra cho Thầy mình và  chưa biết rồi ra bọn họ sẽ làm gì, quyết định trở về nghề nghiệp cũ của mình là đi đánh cá. Sáu người kia mang cùng tâm sự, đồng ý cùng đi.

Họ phải ra biển, mượn một chiếc thuyền với đầy đủ lưới đánh cá và bắt đầu chuyến thả lưới đêm hôm ấy.

Năm người trong bọn họ là các tay chài lưới chuyên nghiệp nên cả đêm họ thay nhau thả lưới, nhưng lạ thay, không có con cá nào dính lưới.

Trời vừa sáng, cũng là lúc họ rất mệt mỏi và chán nản, thì nghe có tiếng gọi trên bờ biển:

“Các con ơi, không có con cá nào sao?” Họ đáp: “Thưa không.”

Người ấy bảo: “Hãy thả lưới bên phải thuyền thì các con sẽ được.” Vậy, họ thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi kéo lên không xuể.

Môn đệ Giăng nói với Phi-e-rơ: “Ấy là Thầy đó” vì Giăng nhớ câu nói của Thầy ngày trước khi đánh mẻ lưới đầu tiên và được nhiều cá vô kể.

Họ thả lưới bên phải thuyền và kéo lên 153 con cá lớn.

Người xúc động nhất chính là Phi-e-rơ.  Người môn đệ này còn nhớ câu nói của Thầy sau mẻ cá đầy hai lưới đó: “Đừng sợ, kể từ nay, con sẽ trở nên tay đánh lưới người.”

Bảy người này ngạc nhiên hơn nữa khi Thầy bảo: “Các con hãy lại dùng điểm tâm.”

Tôi gọi đây là phép lạ hóa bánh và cá lần thứ ba để mời bảy môn đệ của Chúa ăn điểm tâm sau khi Chúa Phục Sinh. Lần này có thêm cả than lửa nữa.

(Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều ba lần,

Ma-thi-ơ 1:13-21 là lần thứ nhất, nuôi 5000 người.

Ma-thi-ơ 15:29-38 là lần thứ hai nuôi 4000 người.

Lần thứ ba nuôi 07 người)

Ôi, Thầy đã chuẩn bị đầy đủ trên bờ biển hôm ấy: Than lửa, cá và bánh. Ngay vào lúc mà bảy người vừa mệt vừa đói. Tất nhiên là ở một hang đá không có gió biển và rất yên lặng.  Thầy trò ngồi ăn sáng trên bờ biển như không có gì đã xảy ra.

Đây là lần thứ ba Chúa Phục Sinh gặp gỡ họ trên bờ biển Ga-li-lê như Ngài đã thông báo trước. Chúa Giê-xu là một vị Thầy đặc biệt. Ngài cho môn đệ nhớ lại những lời kêu gọi ngày trước qua phép lạ đánh cá sau khi Ngài Phục Sinh. Đó cũng là phép lạ đầu tiên sau khi Chúa phục sinh.

Chúa biết môn đệ Ngài đang hoang mang không biết sẽ làm gì, và cũng biết hành động quay lại nghề nghiệp cũ của họ sau ba năm đi với Ngài. Chúa đã chuẩn bị một bữa điểm tâm ngay trên bờ biển Ga-li-lê để thầy trò hàn huyên sau khi Chúa Phục Sinh.

Mẻ lưới cá cuối cùng này cũng là mẻ lưới dứt khoát với lưới và cá để ra đi truyền bá tin mừng về Chúa Hi Sinh để cứu chuộc tội nhân và Ngài đã phục sinh để ban cho mỗi người tin Ngài sự sống vĩnh hằng.

Ngày nay, Chúa có thể nhắc mỗi chúng ta về trách nhiệm làm Nhân chứng cho Ngài bằng phép lạ nào đây?

Nguyễn Sinh