Bài thứ 218 Vai trò Thánh Linh

Đọc CVCSĐ 12:25-13:12

Câu căn bản: Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng: Hãy để riêng Ba-na-ba và Phao-lô đặng làm công việc Ta đã gọi làm.  (Câu 2).

Suy niệm: Phân đoạn Kinh Thánh này chúng ta sẽ học trong hai ngày qua hai câu hỏi:

  1. Trước công cuộc truyền giáo mới mẻ, ta thấy Thánh Linh đóng vai trò nào? Và Hội thánh đóng vai trò nào? Ngày nay ta có còn áp dụng các thể thức này trong việc trù bị cho một công tác truyền giáo hay không?
  2. Phao-lô và Ê-ly-ma đụng độ nhau: a. Nguyên nhân của cuộc đụng độ này là gì? b. Lý do Phao-lô lên án Ê-ly-ma là gì? c. Mục đích của việc phán xét tội và cuộc trừng phạt ông ta là gì?

Bây giờ chúng ta trả lời câu hỏi thứ nhất:

  1. Trước công cuộc truyền giáo mới mẻ, ta thấy Thánh Linh đóng vai trò nào? Và Hội thánh đóng vai trò nào? Ngày nay ta có còn áp dụng các thể thức này trong việc trù bị cho một công tác truyền giáo hay không?

Trước tiên ta nói về vai trò của Thánh Linh. Trong phân đoạn Kinh Thánh này ta thấy Thánh Linh can thiệp trực tiếp vào Hội Thánh.

Câu 2, Thánh Linh phán bảo, như khi Chúa Giê-xu còn ở trần gian. Thánh Linh lựa chọn người làm công tác Ngài sai họ làm.

Câu 4, Thánh Linh sai họ đi.

Câu 9, Thánh Linh tràn đầy quyền năng trên người của Ngài.

Như thế Thánh Linh đóng vai trò chỉ đạo và ra lệnh cho Hội Thánh.

Hội Thánh thì sao? Câu 2 cho hay là trước việc cử người đi phục vụ Chúa, Hội Thánh thờ phượng Chúa và kiêng ăn.

Câu 3 ghi: Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người, rồi để cho đi. Nói tóm lại, Hội-thánh lúc đó dành nhiều thời gian để chuyên tâm cầu nguyện, họ kiêng ăn để cầu nguyện được chuyên biệt hơn.

Chắc chắn họ nhận được lời chỉ đạo của Chúa về Ba-na-ba và Sau-lơ nên mới đặt tay, tức là ủy nhiệm công tác cho hai người, và để họ ra đi.

Ngày nay ta có còn áp dụng các thể thức này trong việc trù bị cho một công tác truyền giáo hay không? Hội-thánh từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ 21 vẫn theo đúng thế thức tuyển chọn người như vậy. Mặc dù có khi Hội-thánh bỏ phiếu lựa chọn nhân sự, nhưng bao giờ cũng dành thời gian cầu nguyện cẩn thận, dâng trình cho Chúa những người có thể phục vụ Ngài và xin Chúa hành động trong lá phiếu lựa chọn. Ý Chúa phải được tôn trọng, nhưng Hội-thánh phải làm nhiệm vụ cầu nguyện và xin Chúa chỉ đạo từng bước một.

Một điểm quan trọng ta cần nhận định là: Chúa đã chọn Phao-lô làm trưởng đoàn truyền giáo thay cho Phi-e-rơ và Ba-na-ba. Đây là ứng nghiệm lời Chúa dặn A-an-nia là người đầu tiên cầu nguyện cho Sau-lơ, tức là Phao-lô sau này, rằng: Nhưng Chúa phán rằng: Hãy đi, vì ta đã chọn người nầy làm một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua, và con cái Y-sơ-ra-ên; 16 ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nả.

 Nguyễn Sinh