Bài thứ 221 Tâm hồn đắc thắng

Đọc Mác 12:41-44

Câu căn bản: Vì những người khác lấy tiền dư bạc thừa mà dâng; còn bà góa nầy đã dâng hết những gì mình có, là tất cả những gì để nuôi sống mình. (Câu 44).

Suy niệm:  Câu chuyện này là một gương chứng về đức tin, sự hạ mình và hi vọng.  Chúng ta không biết gì nhiều về bà góa này. Gia đình bà ra sao, bà đang sống trong hoàn cảnh nào. Kinh Thánh chỉ cho biết là bà ấy góa bụa và nghèo…nhưng tràn đầy hi vọng về tương lai.

Còn bạn thì sao? Bạn đang làm gì, tìm kiếm gì ? Bạn đến với Chúa cầu xin gì?

Hôm nay hãy phấn khởi và can đảm lên : phấn khởi khi đọc và suy ngẫm lời Chúa, can đảm vì được tràn đầy tình cảm không  chán chường làm cho tinh thần phấn chấn vì đang trông chờ đáp ứng do lời hứa, hay đang đợi những đắc thắng tâm linh.

Con đường bạn đi là duy nhất. Những khó khăn bạn gặp, những đau thương và cả những thất vọng cũng vậy. Chính vì thế mà hôm nay hãy chọn bắt chước theo con đường đắc thắng. Hãy theo gương bà góa kia, đặt niềm tin nơi Chúa.  Hãy can đảm bỏ đi mọi nỗi lo sợ và đau thương đi sao cho đức tin được đặt vững không “trên khôn ngoan của loài người mà trong quyền năng của Chúa !!”(1 Cô-rinh-tô 2:5).

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Cha, xin tha lỗi cho con vì cứ giữ lại những đau thương và thất vọng, cứ nuôi dưỡng những thứ này và đóng kín tâm hồn con lại. Hôm nay con quyết định đặt hết niềm tin nơi Cha và bt chước con đường được chữa lành chc chn với Chúa !!!

Nguyễn Sinh