Bài thứ 227 Đừng nhẹ dạ

Đọc 2 Phi-e-rơ 2:1-16

Câu căn bản: Cặp mt họ chứa đầy tư tưởng ngoại tình, phạm tội không biết chán. Họ dụ dỗ những người nhẹ dạ; tâm địa họ quen thói tham lam. Họ là những đứa con đáng nguyền rủa! (Câu 14).

Suy niệm:  Kinh Thánh nhắc chúng ta rằng tất cả chúng ta “đều đã phạm tội, thiếu (hụt) mất vinh quang của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Tất cả chúng ta đều bị cám dỗ. Nhưng theo sứ đồ Phi-e-rơ, có những người đặc biệt dễ bị cám dỗ hơn những người khác. Đó là những người nào?

Đó là những người “nhẹ dạ”. Những người mà tâm linh không vững, có khuynh hướng thay đổi, nay thế này, mai thế khác, do dự ngần ngại và hay thay đổi ý kiến. Những người này không có lòng tin chắc chắn về những chân lý và không hiểu được những gì giả trá. Họ không biết phân biện những gì sai lạc và đề kháng. Có thể lắm là họ vẫn đi nhà thờ và đọc Kinh Thánh, nhưng rất bận tâm về việc trần gian nhiều hơn. Tức là suy xét về những ý niệm của những người khác, những người làm cho họ quý mến. Kết quả là họ dễ bị quyến rủ, sa vào bẫy lưới, và nhanh chóng sa ngã.

Sứ đồ Phi-e-rơ cảnh báo rằng chung quanh chúng ta luôn có sự dụ dỗ này và có những người chuyên môn ưa cám dỗ chúng ta. Lòng dạ những người như thế “phạm tội không biết chán”. Mắt họ chứa đầy “tư tưởng gian dâm” và thường tìm cách dụ dỗ người khác để trục lợi.  Họ không bao giờ nghỉ ngơi và ăn năn hối lỗi.

Chúng ta phải làm gì để bảo đảm rằng linh hồn chúng ta luôn vững chắc?

Trước tiên, hãy điều chỉnh tâm hồn và tư duy hướng về Chúa và tìm đến một tương giao riêng tư ,thân thiết với Chúa. Công bố quả quyết rằng Chúa Giê-xu là Chúa của mình. Dầm thấm tâm hồn trong Lời Chúa. Tìm đến Thánh linh và được tràn đầy quyền năng của Ngài.

Hôm nay hãy chuẩn bị đối đầu với sự quyến rủ vây quanh bạn.  Đừng để bị mắc bẫy bất ngờ.

Hãy công bố sự thật về lời hứa của Chúa trong đời bạn. Hãy nương tựa vào Chúa như vầng đá lớn.  Đảm bảo rằng tâm hồn bạn vững chãi và không dao động.

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Cha, xin mở mt con, cho con thấy những dụ dỗ đang vây quanh con. Xin giúp con đứng vững và chuẩn bị chống đối mọi cuộc tiến công. Con tin cậy nơi Chúa và tin Lời Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu, A-men.

Nguyễn Sinh