Bài thứ 240 Phán xét của Chúa

Đọc Rô-ma 2:1-11

Câu căn bản: Ai kiên tâm làm lành, tìm kiếm vinh quang, tôn trọng và bất tử thì Ngài ban cho sự sống đời đời. Còn ai ích kỷ, không vâng phục Chân lý, mà vâng phục sự bất chính thì chuốc lấy sự giận dữ và cơn thịnh nộ.  (Câu 7 và 8).

Suy niệm: Vì tội ác mà xã hội ngày nay nơi nào cũng có nhà thương, nhà tù và nhà xác. Tội ác đưa đến tật bệnh, tội phạm và cái chết. Nhiều người đọc các câu Kinh Thánh nói về tội nhưng không xác nhận chính mình là tội nhân. Nhưng nhiều câu Kinh Thánh khác cho hay rằng:

Mọi người đều đã phạm tội…  (Rô-ma 3:23);

Tất cả mọi người đều suy thoái về đạo đức, cùng nhau trở nên băng hoại. Chẳng có ai làm điều thiện, dẫu một người cũng không.  (Thi-thiên 53:3).

Tội nhân có hai kết thúc, một là được tha tội, hai là bị kết án. Cuộc phán xét tội của Chúa như thế nào? Hai câu căn bản hôm nay cho biết kết quả của hai cuộc đời. Lựa chọn cách sống nào để cuối cùng được hạnh phúc là trách nhiệm của mỗi chúng ta.

Hai câu Kinh Thánh sau đây hướng dẫn ta cách lựa chọn khôn ngoan nhất, mong bạn tuân theo:

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài (Chúa Cứu Thế Giê-xu) , hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.  (Giăng 3:16).

Ai tin Con (Chúa Cứu Thế Giê-xu)  thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con thì chẳng kinh nghiệm được sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy. (Giăng 3:36).

Là người tin Chúa, chúng ta phải nắm vững các lẽ đạo về cứu rỗi này. Nếu bạn chưa thuộc các câu Kinh Thánh trích dẫn hôm nay, mời bạn đọc lại cho đến khi thuộc, vì sẽ hữu ích cho đức tin của bạn, cũng như giúp bạn nói về Tin lành cho người khác.

Nguyễn Sinh