Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài thứ 244 Luật của Thánh Linh

Bài thứ 244 Luật của Thánh Linh

Đọc Rô-ma 8:2-4

2vì luật của Thánh Linh sự sống trong Đấng Christ Jêsus đã giải phóng tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết.

3Vì điều gì luật pháp không thể làm được do xác thịt làm cho suy yếu thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã sai chính Con Ngài mang lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi để giải quyết tội lỗi; Ngài đã kết án tội lỗi trong xác thịt,

4để sự công chính mà luật pháp đòi hỏi được thực hiện đầy đủ trong chúng ta, là những người không sống theo xác thịt, nhưng sống theo Thánh Linh.

Câu căn bản: Vì luật của Thánh Linh sự sống trong Đấng Christ Giê-xu đã giải phóng tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết.  (Câu 2).

Suy niệm: Trong vũ trụ có một định luật quan trọng, đó là định luật của Thánh Linh, tức là luật của Thánh Linh sự sống. Người tin Chúa phải biết sự sống phát xuất từ Chúa Giê-xu với năng quyền, tinh thần, tình thương, niềm vui, an bình – tất cả đều ở trong Chúa Giê-xu chứ không từ nguồn nào khác. Trong Chúa Giê-xu, trong bản chất của Ngài là Thần Linh sự sống. Định luật Thánh Linh sự sống ở trong Chúa Cứu Thế và chỉ ở trong Ngài.

(Xin vui lòng đọc thêm các câu này: Giăng 1:4; 10:10; 11:25-26; 14:6; 5:24; 1Giăng 5:12).

Thánh Linh ban sự sống cho người tin nhận Chúa Giê-xu bằng cách giải phóng người ấy khỏi định luật của tội lỗi và sự chết để sống công chính và vĩnh hằng. Người tin Chúa lúc ấy thực sự sống trong Chúa Giê-xu, nghĩa là sống với quyền năng – quyền năng đối với áp lực của nô lệ và tội ác, kể cả sự chết. Người ấy sống bây giờ và sẽ sống vĩnh hằng. Người ấy cảm biết sự sống ấy.

Cho dù người ấy phạm tội, thì quyền năng của Thánh Linh sẽ kéo người ấy trở về với Chúa khi người ấy xưng tội và xin tha thứ (1 Giăng 1:9), thì quyền năng Thánh Linh lập tức sẽ thanh tẩy và tái tạo. Người ấy sẽ được giải phóng và được tự do.

Mời bạn học thuộc các câu Kinh Thánh sau đây:

Chúa là Thánh Linh, nơi nào có Thánh Linh của Chúa, nơi đó có tự do. (2 Cô-rinh-tô 3:17)

Nhưng trái của Thánh Linh là: Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ. (Ga-la-ti 5:22).

Chúa sẽ chỉ cho con biết con đường sự sống; trước mặt Chúa có trọn niềm khoái lạc, bên phải Chúa có điều vui sướng vô cùng.  (Thi-thiên 16:11).

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN