Thứ Sáu, Tháng Bảy 19, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhBài thứ 245 Quyền năng của Thánh Linh

Bài thứ 245 Quyền năng của Thánh Linh

Đọc Rô-ma 8:2-4

Câu căn bản: Để sự công chính mà luật pháp đòi hỏi được thực hiện đầy đủ trong chúng ta, là những người không sống theo xác thịt, nhưng sống theo Thánh linh. (Câu 4).

Suy niệm: Trong Rô-ma chương 7 Sứ đồ Phao-lô giải thích rõ rằng người Do-thái dù tuân giữ luật Cựu ước nhưng không giữ trọn được, nhưng khi tin nhận Chúa Giê-xu thì được giải phóng khỏi tội lỗi và sống công chính. Chúng ta nên hiểu luật pháp trong thư Rô-ma là luật lệ trong Cựu Ước chứ không phải luật pháp trong xã hội.

Tác giả cho biết rằng không thể nhờ tuân giữ luật Cựu Ước mà thoát khỏi tội lỗi và sự chết. Không phải vì luật ấy yếu, nhưng vì bản chất tội ác trong con người làm cho luật ấy trở nên vô hiệu. Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giê-xu vào đời mang xác thịt giống như xác thịt tội lỗi để giải quyết tội lỗi; Ngài đã kết án tội lỗi trong xác thịt bằng sự sống toàn hảo vô tội của Ngài và hi sinh chuộc tội cho nhân loại.

Khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu thì chúng ta được giải phóng khỏi tội và sự chết do tội gây ra, chúng ta không còn sống trong xác thịt yếu đuối và vô hiệu năng chống trả tội lỗi, nhưng sống theo quyền năng của Thánh Linh và được đắc thắng.

Chúa Giê-xu đã ban cho năng quyền thoát khỏi tội và sự chết nhờ lòng tin của chúng ta nơi Ngài, nhưng kinh nghiệm về cuộc đời đổi mới đắc thắng mỗi ngày ta sống trong đời phải nhờ Thánh Linh soi dẫn.

Hãy để Thánh Linh hoàn toàn làm chủ cuộc đời của bạn, để luôn luôn đắc thắng và hưởng phước lành của Chúa.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN