Bài thứ 270 Chế ngự tấm lòng

Đọc Châm Ngôn 25:11-28
Câu căn bản: Người nào không chế ngự lòng mình khác nào một cái thành đổ nát không tường luỹ. Câu 28.

Suy niệm: Chế ngự được chính mình thường cho ta cảm nghĩ thỏa mãn. Như một chiếc xe máy được điều chỉnh chính xác thì không còn lo ngại khi khởi hành. Chế ngự được tâm hồn sinh ra tự tin và an bình.

Tự kiềm chế và kỷ luật bản thân vì vậy là những yếu tố quyết định cho mọi thành công mà bạn muốn đạt đến trong cuộc đời. Không có kỷ luật, có lẽ bạn sẽ không thực hiện được gì có giá trị lâu bền.

Chính vì thế mà sứ đồ Phao-lô đã viết: “Tất cả các vận động viên phải tự kỷ luật trong mọi sự. Họ chiụ vậy để được mão miện hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão miện không hay hư nát”. (1 Cô-rinh-tô 9:25).

Các vận động viên Ô-lym-pich phải luyện tập trong nhiều năm để mong có dịp nếm trải một giây phút vinh quang ngắn ngủi trong đời. Nhưng cuộc đua mà chúng ta tham gia quan trọng hơn bất cứ cuộc tranh tài thể thao nào trên đất. Tự chế ngự tấm lòng vì vậy không phải là một phẩm tính tuỳ ý của người tin Chúa.

Nhưng làm thế nào thực hiện?

Để học cách tự chế ngự tấm lòng, tôi phải tự chịu trách nhiệm về thái độ hay cách cư xử của tôi. Gia-cơ 1:14 dạy rằng: “Nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ.” Bạn hiểu câu này không? Gia-cơ xác định rằng: Bạn hành động kiểu này hay kiểu khác là vì bạn thích làm như thế. Khi tôi làm một điều gì mà tôi biết là xấu xa mà vẫn làm vì tôi thích, tôi theo tham dục bên trong của mình.
Bạn muốn tự kiềm chế mình không? Bạn phải nhận rằng mình có một nan đề, và phải xác định cho rõ. Hãy bắt đầu cầu nguyện đặc biệt cho những lĩnh vực mà bạn gặp khó khăn.

Hãy bỏ quá khứ lại đằng sau: “…quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở phía trước, tôi nhắm mục đích mà theo đuổi…” Phi-líp 3:14.

Câu Kinh Thánh này chống lại một ý nghĩ sai lầm đã ngăn cản bạn học cách tự chế, vì thế nên thất bại này dẫn đến thất bại khác.

Một thất bại trong quá khứ không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ thay đổi được. Nếu bạn tập trung vào những thiếu sót trong quá khứ, bạn sẽ chẳng mấy chốc lại bước vào cái vòng luẩn quẩn đó. Cũng như lái xe mà chỉ nhìn vào kính chiếu hậu thì chẳng mấy lúc sẽ đâm vào xe khác mà sinh ra tai nạn ! Hãy cầu xin Chúa giúp bạn bỏ quá khứ đằng sau mà tiến lên.

Hãy nhờ ơn Chúa kiềm chế tâm hồn mình và mời Chúa làm chủ cuộc đời bạn.

Nguyễn Sinh