Bài thứ 305 Thương yêu, an bình và ca ngợi

Đọc Cô-lô-se 3:12-17

Câu căn bản: Bất cứ điều gì anh em nói hay làm, hãy thực hiện mọi sự trong danh Chúa là Đức Chúa Giê-xu, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Câu 17.

Suy niệm: Đây là phần Kinh Thánh nói về trang phục của người tin Chúa. Chúng ta cần điểm lại luôn, xem thử trong tủ áo thiêng liêng của chúng ta có thiếu trang phục nào hay không.

Chúng ta đừng sống tiêu cực nghĩa là tránh làm điều sai trái mà thôi, sự sống tích cực trong Chúa rất là rõ ràng. Trong mỗi hoàn cảnh thử thách hay cám dỗ chúng ta phải trực tiếp đối đầu bằng sức mạnh của Chúa ban.

Khi một người tin Chúa tỏ thái độ không xứng đáng của con người cũ trong gia đình, chúng ta cần giúp người ấy vào phòng thay áo. Tình thương là tấm áo rạng rỡ nhất của trang phục người tin Chúa.

Hãy để sự bình an của Chúa Cứu Thế ngự trị trong tâm hồn mỗi chúng ta.

Hãy để Lời Dạy của Chúa Cứu Thế lắng sâu trong lòng chúng ta.

Hãy thay những lời ray rứt than phiền bằng lời khen ngợi và ca ngợi cảm tạ Chúa.

Nguyễn Sinh