Bài thứ 306 Bổn phận đối với nhau

Đọc Cô-lô-se 3:8-4:1

Câu căn bản:  Ai làm điều sai trái sẽ phải bị báo trả tùy theo điều sai trái mình đã làm, không thiên vị ai cả. Câu 25.

Suy niệm: Sứ đồ Phao-lô đang nói về những bổn phận thiêng liêng quay về thực tế của đời thường trong gia đình và xã hội.

Lời dạy về bổn phận đối với nhau hầu như ai cũng biết cả, nhưng người tin Chúa thực hiện những bổn phận này trong tình thương của Chúa.

Mọi bổn phận và trách nhiệm trong gia đình hay ngoài xã hội phải được ảnh hưởng bởi tình thương chân thật, trung tín, ngay lành của lời Chúa dạy.

Tương tự như mặt trăng ảnh hưởng đến thủy triều trên mọi đại dương của trái đất, dù nơi nhỏ bé nhất của bất cứ bờ biển nào cũng chịi ảnh hưởng, quyền năng phục sinh của Chúa Cứu Thế cũng phải được cảm nhận trong cử chỉ của mỗi người đối với nhau, dù là vợ hay chồng, con cái hay chủ tớ là những người tin Chúa.

Trật tự trong gia đình hay ngoài xã hội là do Chúa hình thành, vì vậy có những nguyên tắc luôn luôn phải duy trì và tuân hành. Làm trọn các bổn phận này sẽ đem lại an bình và niềm vui.

Niềm tin ảnh hưởng đến mọi hình thức trong xã hội, từ gia đình đến xưởng thợ và các hình thức lao động khác.

Người tin Chúa có Cha và Chủ là Chúa nên càng cẩn thận hơn trong khi sống chung với những người khác, sao cho Chúa vừa lòng.

Nguyễn Sinh