Bài thứ 311 Chúa nhậm lời cầu nguyện

Đọc Giăng 16:16-24

Câu căn bản: Đến bây giờ, các con chưa từng nhân danh Ta cầu xin điều gì. Hãy cầu xin đi, các con sẽ nhận được, để niềm vui của các con được trọn vẹn.  Câu 24.

Suy niệm: Ngày 09/04/2014 Hội Thánh Thới Bình – Cà-mau nhờ ơn Chúa tổ chức chương trình thánh nhạc truyền giảng nhân dịp kỷ niệm Chúa chịu thương khó và phục sinh với chủ đề “Thập Giá Tình Yêu”. Diễn giả cho chương trình là Mục Sư Phan Quang Vũ.

Dự kiến chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 18 giờ 30, nhưng đến giờ vẫn không có một thân hữu nào đến tham dự. Lý do là cách nhà thờ bán kính khoảng 1km-2km mưa rất lớn, thân hữu không đến dự được, nhưng tại nhà thờ, nơi diễn ra chương trình không mưa.

Hội Thánh bắt đầu hiệp lại cầu nguyện xin Chúa cho đừng mưa ở các khu vực lân cận và để thân hữu đến tham dự chương trình.

Cảm tạ Chúa, Chúa nhậm lời cầu nguyện, vì đúng 9 giờ 15 chương trình bắt đầu thì trong thánh đường đã có 75 thân hữu đến tham dự.

Sau chương trình, khi Mục Sư Nhiệm Chức Võ An Ninh lên kêu gọi, 63 thân hữu đã tiến lên tiếp nhận Chúa trong đêm truyền giảng.

Thật là một đêm truyền giảng đầy phước hạnh trong sự tể trị của Chúa.

Bạn có tin rằng Chúa nghe lời cầu xin của con dân Chúa hay không?

Hãy cầu xin đi, các bạn sẽ nhận được và niềm vui của các bạn sẽ được trọn vẹn.

Nguyễn Sinh