Bài thứ 327 Trong nghịch cảnh

Đọc Thi-thiên 17

Câu căn bản: Cầu Chúa bảo vệ con như con ngươi của mt; xin giấu con dưới bóng cánh của Ngài.  Câu 8.

Suy niệm: Hai nơi khác nói về Chúa bảo vệ con dân Ngài như con ngươi của mắt Ngài là: Phục Truyền 32 câu 10 và Xa-cha-ri 2:8.

Thi-thiên 17 là một bài cầu nguyện của vua Đa-vít, có thể phân chia làm ba phần:

  1. Câu 1-5. Khẩn thiết cầu xin với những lời như: Xin lắng nghe; để ý đến tiếng kêu cầu của con; xin mắt Ngài xem xét điều ngay thẳng…Đây là lời cầu nguyện của một người gặp cảnh khó khăn cực độ. Tác giả khoe mình là người công chính, ngay thẳng, vô tội, vâng giữ lời Chúa, đi theo đường Chúa. Tại sao một người như thế mà còn gặp hoạn nạn? Thật ra tác giả đang bị hàm oan, kẻ thù vu cáo để làm hại. Câu 3: Chúa đã dò xét, viếng con, thử nghiệm con, nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Tác giả khẳng định mình vô tội. Đọc câu này tôi rất sợ, vì không dám nói như thế. Lúc nào trong lòng tôi, trong cuộc sống của tôi cũng có những gì phải xưng tội với Chúa. Nhưng vẫn ước mơ được tinh sạch đến độ dám nói như tác giả như câu 3 này.
  2. Câu 6-12. Câu sáu là một câu thường gặp trong các Thi-thiên: Tôi cầu nguyện, Chúa nhậm lời tôi. Tuy nhiên chúng ta thường hay quên câu này, nhất là khi lâm vào nghịch cảnh. Câu 8 là một trong ba câu đặc biệt trong Kinh Thánh, hai câu kia đã ghi trên đây. Đây là một ý nghĩ về sự bảo vệ của Chúa, là mức tuyệt đối của sự bảo vệ. Ngoài ra tác giả còn xin Chúa che chở như chim mẹ ấp ủ chim con trong cánh, khi nguy cơ xảy ra. Phần thứ hai của Thi-thiên 17 nói lên tính cách độc hại của kẻ thù
  3. Câu 13-15.Phần thứ ba của bài thơ là những lời cầu xin khẩn thiết hơn. Tác giả dùng những chữ như: xin trỗi dậy,đối mặt, đánh đổ, dùng gươm, dùng tay giải cứu. Những chữ này cho thấy tác giả xem Chúa hiện thực chứ không phải chỉ là một thần linh xa vời. Chúa vẫn thấy, Chúa nghe và Chúa hành động. Câu 14 nói đến tình trạng tôn thờ vật chất của những kẻ vô đạo, không biết chính Chúa là Đấng cung ứng cho họ mọi điều trái ngược với người tin Chúa trong câu 15: Chỉ trông mong nơi Chúa và tôn thờ Ngài. Đó chính là bí quyết của con dân Chúa, của bạn và tôi ngày nay.

Nguyễn Sinh