UBTTN: Huấn Luyện Giáo Viên Dạy Thánh Kinh Hè Tỉnh Cao Bằng

Trong hai ngày 6-7/6/2022, Khối Thiếu Nhi (Uỷ Ban Thanh Thiếu Nhi) tiếp tục thực hiện đợt huấn luyện Thánh Kinh Hè cho thiếu nhi các hội thánh tại tỉnh Cao Bằng.

Chủ Đề: KHO BÁU TÌNH THƯƠNG
Câu Kinh Thánh Chủ Đề: I Giăng 4:12 …nếu chúng ta yêu thương nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta,và tình yêu thương của ngài được trọn vẹn trong chúng ta.

Tạ  ơn Chúa trong 2 ngày huấn luyện, 117 giáo viên rất hăng hái tham gia các hoạt động và có tinh thần học hỏi Lời Chúa. Qua sự giảng dạy và hướng dẫn của Thầy Phạm Xuân Trí, các giáo viên thiếu nhi nhận biết rằng cần quan tâm nhiều đến thế hệ trẻ để bày tỏ lòng yêu thương đối với các em thiếu nhi, chúng ta cần dạy Lời Chúa cho các em thiếu nhi ngay bây giờ và hứa nguyện với Chúa khi trở về Hội Thánh của mình tổ chức Thánh Kinh Hè cho các em thiếu nhi được lời Chúa.

Dưới đây là một số hình ảnh diễn ra trong lớp học:

MS Đặng Dùn Hiang tâm tình với lớp học và cầu nguyện khai mạc

Sở Nội Vụ tỉnh và huyện Cao Bằng đến dự lớp khai mạc

Hoạt động âm nhạc

Các giáo viên nhận tài liệu

Thầy Phạm Xuân Trí giảng dạy các bài học

Cô Thiên Ân hướng dẫn chơi trò chơi

Toàn cảnh lớp hoc

Chụp hình lưu niệm

Tin ảnh: Cô Dương Thị Hoà