Trang chủ Hướng Dẫn Mục Vụ Giáo Luật - Kỷ Luật

Giáo Luật - Kỷ Luật

Lễ Cảm Tạ 90 Năm Thành Lập Hội Thánh Tin Lành...

Sáng ngày 28/11/2023. Hội Thánh Tin Lành Khả Cảnh đã long trọng tổ chức lễ cảm tạ 90 năm thành lập Hội Thánh. Tham...