Trang chủ c/Tài Liệu Hướng Dẫn Mục Vụ

Hướng Dẫn Mục Vụ

Lễ Cảm Tạ

Hướng dẫn về Lễ Tang

Lễ Dâng Con Trẻ

Lễ Thành Hôn

Kỷ Niệm Chúa Thăng Thiên

Lễ Kỷ Niệm Chúa Phục Sinh

Thanh Hóa: Lễ Bổ Nhiệm Quản nhiệm và Tri ân Mục...

Sáng ngày 8/8/2022 tại Hội thánh tin lành Thanh Hóa diễn ra chương trình bổ nhiệm Mục sư quản nhiệm và tri ân Mục...