Trang chủ c/Tài Liệu Hướng Dẫn Mục Vụ

Hướng Dẫn Mục Vụ

Lễ Cảm Tạ

Hướng dẫn về Lễ Tang

Lễ Dâng Con Trẻ

Lễ Thành Hôn

Kỷ Niệm Chúa Thăng Thiên

Lễ Kỷ Niệm Chúa Phục Sinh

Hội Thánh Tin Lành Nam Định Tổ Chức Lễ Tạ Ơn

Sáng ngày 18/11, Hội thánh Tin Lành Thành Phố Nam Định đã long trọng tổ chức Lễ Tạ Ơn sau thời gian trùng tu...