Thứ Bảy, Tháng Sáu 22, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhCầu Nguyện Theo Ý Chúa

Cầu Nguyện Theo Ý Chúa

Đọc Giăng 1 Giăng 5:1-15

1Ai tin Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ thì sinh bởi Đức Chúa Trời; ai yêu thương Đấng sinh thành thì cũng yêu thương người được Đấng ấy sinh ra.

2Bởi điều nầy, chúng ta biết mình yêu thương con cái Đức Chúa Trời: Đó là chúng ta yêu Đức Chúa Trời và làm theo các điều răn của Ngài.

3Yêu Đức Chúa Trời tức là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài; điều răn của Ngài không phải là nặng nề.

4Vì ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì chiến thắng thế gian; điều làm cho chúng ta chiến thắng thế gian chính là đức tin của chúng ta.

5Ai là người chiến thắng thế gian, nếu không phải là người tin Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời?

6Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã đến bởi nước và huyết, không phải chỉ bởi nước mà thôi, nhưng bởi nước và huyết.

7Chính Thánh Linh làm chứng, vì Thánh Linh là chân lý.

8Có ba bằng chứng: Thánh Linh, nước và huyết; cả ba đều hiệp nhất.

9Nếu chúng ta nhận lời chứng của loài người, thì lời chứng của Đức Chúa Trời còn cao trọng hơn; vì đây là lời của Đức Chúa Trời làm chứng về Con Ngài.

10Ai tin Con Đức Chúa Trời thì có lời chứng ấy trong chính mình. Còn ai không tin Đức Chúa Trời thì cho Ngài là người nói dối, vì không tin lời mà Đức Chúa Trời đã làm chứng về Con Ngài.

11Đây là lời chứng: Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống nầy ở trong Con Ngài.

12Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.

13Tôi viết điều nầy cho anh em, là những người đã tin đến danh Con Đức Chúa Trời, để anh em biết mình có sự sống đời đời.

14Đây là sự vững tâm mà chúng ta có được trước mặt Ngài: Ấy là nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài nghe chúng ta.

15Và nếu chúng ta biết Ngài nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin thì chúng ta biết là mình đã nhận được điều cầu xin rồi.

Câu căn bản: Đây là sự vững tâm mà chúng ta có được trước mặt Chúa: Ấy là nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn Chúa thì Ngài nghe chúng ta. Và nếu chúng ta biết Chúa nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin thì chúng ta biết là mình đã nhận được điều cầu xin rồi.  (Câu 14-15).

Suy niệm:  Câu Kinh Thánh này nêu lên mấy điểm quan trọng trong việc cầu nguyện:

  1. Chúa nghe chúng ta khi chúng ta cầu nguyện theo ý muốn của Chúa.
  2. Nếu Chúa nghe lời chúng ta cầu nguyện, tức là Chúa đã chấp thuận.

Điểm khó trong câu này là:  Làm thế nào biết được ý muốn của Chúa?

Chúng ta biết được ý muốn của Chúa qua lời Kinh Thánh. Vì Chúa khải thị ý muốn của Chúa qua lời Chúa dạy. Đức tính của Chúa cũng giúp ta biết Chúa ưa thích những gì và ghét những gì. Chính vì vậy mà việc học Kinh Thánh rất quan trọng.

Đức Thánh Linh trong tâm hồn chúng ta soi dẫn chúng ta trong việc cầu nguyện theo đúng ý Chúa.

Khi cầu nguyện theo ý muốn của Chúa thì chúng ta được Chúa nghe và đáp ứng. Kinh nghiệm này giúp ta lần sau biết cầu nguyện như thế nào cho được Chúa nghe.

Nhiều khi ý muốn của Chúa không hướng dẫn ta vào việc giải quyết một nan đề nào đặc biệt, nhưng căn cứ vào đức tính của Chúa, chúng ta cũng biết cách cầu nguyện cho xứng hợp.

Khi cầu nguyện theo ý muốn Chúa thì chúng ta biết Chúa nghe, và như vậy là vấn đề đã được giải quyết – thời gian còn tùy thuộc vào sự xếp đặt của Chúa.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN