Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
HomeHướng Dẫn Mục VụGiáo Luật - Kỷ LuậtCHƯƠNG IV CÁC TỘI VI PHẠM KHÁC

CHƯƠNG IV CÁC TỘI VI PHẠM KHÁC

Điều 6: LÀM HUYÊN NÁO, MẤT TRẬT TỰ
1. Chấp sự, Tín hữu vi phạm
a.Trong giờ thờ phượng và các buổi họp của Hội thánh, Điểm nhóm, nếu có một người hay nhiều người cố ý vi phạm trật tự công cộng, thì phải được mời ra khỏi nơi thờ phượng hoặc khỏi nơi họp.
b. Nếu đương sự tái phạm lần thứ ba, thì Quản nhiệm họp với Ban chấp sự quyết định kỷ luật, không cho đương sự dự tiệc Thánh trong thời gian ba (03) tháng, và thông báo công khai giữa Hội thánh. Hội thánh tiếp tục cầu nguyện cho đương sự sớm ăn năn.
2. Hàng Giáo phẩm vi phạm (xem Điều 2, khoản 2).

Điều 7: TỘI TRỘM CẮP, GIAN LẬN, LƯỜNG GẠT, BỘI TÍN
1. Chấp sự, Tín hữu vi phạm
a. Người nào vi phạm các tội nêu trên, dù chưa đến mức bị pháp luật trừng trị, thì Quản nhiệm và Ban Chấp sự khuyến cáo, xây dựng đời sống đạo đức cho đương sự.
b. Nếu sau ba (03) lần khuyến cáo, đương sự không chịu hối cải, thì Quản nhiệm và Ban chấp sự Hội thánh họp lại để quyết định kỷ luật dứt phép thông công đương sự, và thông báo công khai giữa Hội thánh. Hội thánh tiếp tục cầu nguyện cho đương sự sớm ăn năn. Tuy nhiên, đương sự không được giữ chức vụ trong Hội thánh, dù đã được Hội thánh tiếp nhận lại.
2. Hàng Giáo phẩm vi phạm
(xem Điều 2, khoản 2).

Điều 8: TỘI CÔNG KHAI NHỤC MẠ, PHỈ BÁNG
Một hay nhiều người hiệp lại bêu xấu, sỉ nhục một cá nhân hoặc tập thể trong Hội thánh bất cứ dưới hành thức nào, hoặc bằng lời nói, thư từ, truyền đơn hoặc dùng báo chí, đều phạm tội công khai nhục mạ, phỉ báng.
1. Chấp sự, Tín hữu vi phạm
a. Nếu là tín hữu sau hai (02) lần khuyên can của Quản nhiệm và Ban Chấp sự mà không chịu sửa đổi hoặc không chấm dứt hành động sai trái của mình thì bị dứt phép thông công và thông báo công khai giữa Hội thánh. Hội thánh tiếp tục cầu nguyện cho đương sự sớm ăn năn.
b. Nếu là chức viên Ban Chấp sự, sau hai (02) lần khuyến cáo của Quản nhiệm và Ban Chấp sự mà đương sự không chịu sửa đổi hoặc không chấm dứt hành động sai trái của mình thì bị cách chức, dứt phép thông công và thông báo công khai giữa Hội thánh. Hội thánh tiếp tục cầu nguyện cho đương sự sớm ăn năn.
2. Hàng Giáo phẩm vi phạm
(xem Điều 2, khoản 2).

Điều 9: TỘI HĂM DOẠ, HÀNH HUNG
Người nào hăm doạ hoặc hành hung một cá nhân hay tập thể Hội thánh dưới bất cứ dưới hành thức nào, hoặc bằng lời nói, thư từ, truyền đơn hoặc dùng báo chí, đều phạm tội hăm doạ, hành hung.
1. Chấp sự, Tín hữu vi phạm
Khi có đủ bằng chứng về tội nêu trên, sau khi Quản nhiệm và Ban Chấp sự khuyến cáo mà đương sự không chịu sửa đổi hoặc không chấm dứt hành động sai trái của mình thì bị cách chức, dứt phép thông công và thông báo công khai giữa Hội thánh. Hội thánh tiếp tục cầu nguyện cho đương sự sớm ăn năn.
2. Hàng Giáo phẩm vi phạm.
(xem Điều 2, khoản 2).

Điều 10: TỘI VU KHỐNG
Người nào bịa đặt hoặc phao vu để làm tổn thương và thiệt hại đến danh dự, uy tín của bất cứ ai, đều phạm tội vu khống.
1. Chấp sự, Tín hữu vi phạm
Khi có bằng chứng về hành động sai trái nêu trên, sau khi Quản nhiệm và Ban Chấp sự khuyến cáo mà đương sự không chịu sửa đổi hoặc không chấm dứt hành động sai trái của mình thì bị cách chức, dứt phép thông công và thông báo công khai giữa Hội thánh. Hội thánh tiếp tục cầu nguyện cho đương sự sớm ăn năn.
2. Hàng Giáo phẩm vi phạm
(xem Điều 2, khoản 2).

Điều 11: TỘI CỔ ĐỘNG BẤT HỢP PHÁP
Khi một hay nhiều người có thủ đoạn xảo quyệt, kích động người khác, gây hoang mang, xáo trộn trong Hội thánh, hạ uy tín người khác, để đạt mục tiêu riêng; nếu có bằng chứng thì phạm tội cổ động bất hợp pháp.
1. Chấp sự, Tín hữu vi phạm
Nếu là tín hữu hoặc chức viên Ban Chấp sự có hành động nêu trên, sau hai (02) lần khuyến cáo của Quản nhiệm và Ban chấp sự mà đương sự không chịu sửa đổi hoặc không chấm dứt hành động sai trái của mình thì bị cách chức, dứt phép thông công và thông báo công khai giữa Hội thánh. Hội thánh tiếp tục cầu nguyện cho đương sự sớm ăn năn.
2. Hàng Giáo phẩm vi phạm (xem Điều 2, khoản 2).

Điều 12: TỘI KHÔNG PHỤC TÙNG
Khi người nào tỏ ra ngang ngược, chống đối, không chịu thi hành các quyết định của Ban chấp sự Hội thánh hoặc Ban Trị sự Tổng hội, Nghị quyết các Đại Hội đồng và bất tuân tổ chức của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), như đã quy định trong Hiến chương, gồm các phần Nội quy, Giáo luật và kỷ luật của Giáo hội, thì bị kể là phạm tội không phục tùng.
1. Chấp sự, Tín hữu vi phạm
Nếu là tín hữu hoặc chức viên Ban Chấp sự có hành động nêu trên, sau hai (02) lần khuyến cáo của Quản nhiệm và Ban Chấp sự mà đương sự không chịu sửa đổi hoặc không chấm dứt hành động sai trái của mình thì bị cách chức, dứt phép thông công và thông báo công khai giữa Hội thánh. Hội thánh tiếp tục cầu nguyện cho đương sự sớm ăn năn.
2. Hàng Giáo phẩm vi phạm (xem Điều 2, khoản 2).

Điều 13: TỘI CỜ BẠC, SAY RƯỢU, NGHIỆN CÁC CHẤT MA TUÝ
1. Chấp sự, Tín hữu vi phạm
– Khi có tín hữu nào phạm tội cờ bạc, say rượu, nghiện các chất ma tuý, và các tệ nạn xã hội khác, đã được Quản nhiệm và Ban Chấp sự khuyên can, giúp đỡ sau ba (03) lần mà đương sự vẫn không ăn năn dứt bỏ, thì Quản nhiệm và Ban Chấp sự không cho dự tiệc thánh trong thời gian sáu (06) tháng.
– Nếu sau sáu (06) tháng mà vẫn không ăn năn dứt bỏ, thì Quản nhiệm và Ban Chấp sự cách chức, dứt phép thông công và thông báo công khai giữa Hội thánh. Hội thánh tiếp tục cầu nguyện cho đương sự sớm ăn năn.
3. Hàng Giáo phẩm vi phạm
(xem Điều 2, khoản 2).

Điều 14: TỘI MẠO DANH, LẠM QUYỀN
Người nào cố ý mạo danh, lạm quyền quyết định những điều vượt quá thẩm quyền đã quy định của Giáo hội, đã được nhắc nhở nhưng vẫn không thay đổi hành vi của mình, thì phạm tội mạo danh, lạm quyền. Các quyết định lạm quyền đương nhiên vô hiệu lực và những thiệt hại do các quyết định quá thẩm quyền nầy gây nên, đều do người phạm tội lạm quyền chịu trách nhiệm đầy đủ trước Giáo hội và Luật pháp.
1. Chấp sự, Tín hữu vi phạm
Tuỳ theo mức độ vi phạm, Quản nhiệm hiệp với Ban Chấp sự cảnh báo trước Ban chấp sự hoặc toàn thể Hội thánh, hoặc bị cách chức hay dứt phép thông công và thông báo công khai giữa Hội thánh. Hội thánh tiếp tục cầu nguyện cho đương sự sớm ăn năn.
2. Hàng Giáo phẩm vi phạm
(xem Điều 2, khoản 2).

Điều 15: GIẢI QUYẾT CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM GIÁO LUẬT
1. Có bằng chứng rõ ràng
Nếu hành vi phạm tội không chứng minh được, thì phải ít nhất hai (02) người biết rõ vụ việc làm chứng, người làm chứng phải chịu trách nhiệm đầy đủ về lời chứng của mình.
2. Khi xét xử theo trình tự
– Thu thập chứng cứ, lời chứng.
– Quản nhiệm triệu tập Ban Chấp sự để xem xét (nếu là tín hữu, chấp sự vi phạm).
– Ban Trị sự Tổng hội xem xét (nếu là hàng Giáo phẩm).
– Phải cho đương sự biết rõ điều họ vi phạm với các chứng cớ đáng tin, và đương sự được quyền bào chữa cho mình để vụ việc được làm sáng tỏ.
– Trong trường hợp triệu tập đương sự hợp lệ ba (03) lần mà đương sự vẫn vắng mặt (trừ trường hợp đau yếu, trong vùng thiên tai, giao thông gián đoạn), thì cấp thẩm quyền có quyền xét xử vắng mặt.

CHƯƠNG VI
QUYỀN THAY ĐỔI GIÁO LUẬT
Điều 16: Đại Hội đồng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) mới có thẩm quyền sửa đổi Bản Giáo luật này.

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN