Chương Trình Cầu Nguyện Đặc Biệt

Hưởng ứng kế hoạch tổ chức Lễ tưởng niệm người dân tử vong và cán bộ, chiến sỹ
các lực lượng đã hy sinh trong đại dịch Covid- 19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các Cơ quan hữu quan, Thường trực Tổng hội thông báo tới toàn thể tôi con
Chúa trong Giáo hội hưởng ứng một số nội dung sau:

VPTH