Thứ Ba, Tháng Bảy 16, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Con Đức Chúa Trời

Đọc Mác 3:7-12

7Đức Chúa Jêsus cùng các môn đồ lánh ra phía biển; một đoàn người rất đông từ Ga-li-lê kéo đến theo Ngài. Ngoài ra còn nhiều đoàn người đông đúc khác từ Giu-đê,

8thành Giê-ru-sa-lem, miền Y-đu-mê, vùng bên kia sông Giô-đanh, khu vực chung quanh thành Ty-rơ và thành Si-đôn, khi nghe về mọi việc Ngài làm, đã lũ lượt đến với Ngài.

9Vì quá đông người nên Ngài bảo các môn đồ chuẩn bị sẵn cho Ngài một chiếc thuyền, để Ngài khỏi bị họ lấn ép.

10Ngài đã chữa lành nhiều bệnh nhân; vì vậy, ai có bệnh đều cố áp sát Ngài để được chạm vào Ngài.

11Mỗi khi uế linh thấy Ngài, chúng đều sấp mình trước mặt Ngài và kêu lên: “Thầy là Con Đức Chúa Trời!”

12Nhưng Ngài nghiêm cấm chúng tiết lộ Ngài là ai.

Câu căn bản: Mỗi khi uế linh thấy Chúa, chúng đều sấp mình trước mặt Ngài và kêu lên: “Thầy là Con Đức Chúa Trời !” Câu 11.

Suy niệm: Chúa Giê-xu sau mấy lần chữa bệnh và trừ quỷ đã nổi tiếng, và mọi người xa gần đều kéo đến xin chữa bệnh.

Mặt khác các lãnh đạo trong Do Thái giáo cũng đã âm mưu trừ diệt Ngài, vì ảnh hưởng của Ngài càng ngày càng lan rộng.Chúa và các môn đệ phải tránh ra vùng bờ biển.  Chúa lên thuyền ngồi dạy đạo cho dân.

Người ta biết Chúa là Giê-xu, người Na-xa-rét, giảng truyền về nước Đức Chúa Trời, chữa bệnh cho dân và trừ quỷ, nhưng chỉ có lũ quỷ dữ run sợ và xin Chúa đừng làm hại chúng (1:24).

Vì chúng biết Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, từ trời xuống trần gian. Chính quỷ vương đã gặp Chúa và cám dỗ Ngài để phá hỏng chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Nhưng nó đã thất bại. Quỷ sứ run sợ vì biết rằng trước sau chúng cũng sẽ bị Chúa Giê-xu tiêu diệt.

Nhưng dân chúng và những nhà lãnh đạo chính trị cũng như tôn giáo không biết Chúa Giê-xu thực sự là ai.

Dân chúng thì chỉ muốn được chữa lành bệnh, còn các nhà lãnh đạo chỉ lo Chúa làm mất ảnh hưởng của họ. Điều quan trọng nhất về Chúa Giê-xu mà cả hai đám người này không biết là: Giê-xu là Con Đức Chúa Trời.

Nhưng sau hơn 2000 năm đa số loài người vẫn chưa biết rõ Chúa Giê-xu là ai, ngoại trừ những tín đồ của Chúa Giê-xu, là những người đã thật sự tin nhận Ngài.

Các sách Phúc Âm thuật tả về cuộc đời Chúa Giê-xu với mục đích chính là cho nhân loại biết rõ Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, vào đời để cứu vớt nhân loại ra khỏi tội ác và trở về làm con Đức Chúa Trời.

Bạn tin Chúa Giê-xu chưa? Bạn có biết vì sao bạn tin Chúa không?

Bạn có biết Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, đã vào đời vì bạn hay không?

Nguyễn Sinh

Bài viết trước
Bài tiếp theo
RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN