Thứ Năm, Tháng Năm 30, 2024
No menu items!
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Homec/Tài LiệuBài Học Kinh ThánhHiệu Năng Của Cầu Nguyện

Hiệu Năng Của Cầu Nguyện

Đọc CVCSĐ 4:23-31

23Sau khi được thả ra, hai ông đến với anh em mình và thuật lại mọi điều các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đã nói.

24Nghe xong, họ đồng một lòng lớn tiếng cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng: “Lạy Chúa, là Đấng dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong đó,

25Ngài đã dùng Đức Thánh Linh phán qua miệng của tổ phụ Đa-vít chúng tôi, là đầy tớ Ngài, rằng:‘Vì sao các nước nổi giận,Và vì sao các dân lập mưu vô ích?

26Các vua chúa trên mặt đất nổi lên,Các lãnh tụ họp lại,Nghịch với Chúa và Đấng được xức dầu của Ngài’

27Thật vậy, Hê-rốt và Pôn-xơ Phi-lát cùng với các dân ngoại và dân Y-sơ-ra-ên đã tụ họp tại thành nầy để chống lại Đầy Tớ thánh Ngài là Đức Chúa Jêsus, Đấng mà Ngài đã xức dầu

28để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước.

29Bây giờ, xin Chúa xem xét lời hăm dọa của họ và cho các đầy tớ Ngài dạn dĩ rao giảng lời Ngài.

30Xin giơ tay Ngài ra để chữa lành và làm những phép mầu, dấu lạ qua danh Đầy Tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Jêsus.”

31Khi cầu nguyện xong thì nơi nhóm lại rúng động, mọi người đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng lời Đức Chúa Trời một cách dạn dĩ.

Câu căn bản: Khi cầu nguyện xong thì nơi nhóm lại rúng động, mọi người đều được đầy dẫy Thánh Linh, giảng lời  Đức Chúa Trời một cách dạn dĩ. (Câu 31).

Suy niệm: Qua kinh nghiệm, con dân Chúa sau khi cầu nguyện thấy có những hiệu năng như sau:

  1. Cầu nguyện khiến cho đời sống tâm linh thêm phong phú và trưởng thành. Vì các tội lỗi được đem ra ánh sáng và cam kết chừa bỏ. Chúa trả lời cầu nguyện bằng cách thanh tẩy đời sống, ban cho khôn ngoan để biết nhận định và quyết định đúng.
  2. Cầu nguyện thêm quyền năng cho việc phục vụ Chúa. Trong Hội Thánh có những sinh hoạt như Giảng dạy Kinh Thánh, huấn luyện thanh thiếu nhi, làm chứng đạo, giảng truyền Tin Lành cho đồng bào, dạy đạo cho thiếu nhi chưa biết Chúa, nếu không đặt vấn đề cầu nguyện cho mỗi công tác, khó có thể thành công. Nhưng khi đặt ưu tiên là phải cầu nguyện thường xuyên, ta sẽ thấy các công việc này hoạt động có kết quả tốt và nhiều người được biết Chúa và yêu mến Chúa hơn.
  3. Cầu nguyện để Chúa kêu gọi và cứu vớt thêm đồng bào. Trong Hội Thánh có ba lĩnh vực mà tín hữu tham gia, đó là Học Kinh Thánh, Cầu Nguyện và Làm Chứng đạo. Hoạt động Làm Chứng đạo bao giờ cũng ít người tham gia, buổi cầu nguyện chung, thường tổ chức vào tối thứ tư cũng chỉ lác đác vài người đến dự, còn giờ Học Kinh Thánh thường gọi là Trường Chủ nhật cũng chỉ chú trọng cho thiếu nhi. Tuy nhiên, một Hội Thánh vững mạnh và phát triển là khi Trường Chủ Nhật mọi lớp tuổi đều tham gia. Buổi cầu nguyện tối thứ tư đông đảo, và ban Chứng đạo có tổ chức và huấn luyện kỹ năng chứng đạo.  Nhưng muốn Chúa cứu thêm đồng bào thì mỗi tín hữu phải cầu nguyện cho một vài người chưa biết Chúa, đưa họ đến nhà thờ nghe giảng và chăm sóc đức tin cho họ. Bạn hãy bắt đầu làm việc này, và sẽ thấy kết quả không ngờ.
  4. Cầu nguyện đem phước hạnh cho Hội Thánh nói chung. Lịch sử Hội Thánh luôn luôn gặp những khó khăn phải khắc phục. Ma-quỷ tìm hết cách này đến cách khác để cản trở tiến bộ của Hội Thánh. Khi thì nó gieo rắc tà giáo, lúc thì gây chia rẽ, hay những thối nát trong nội bộ. Nhưng khi con dân Chúa tích cực họp nhau cầu nguyện thường xuyên, mọi mưu chước của ma quỷ sẽ bị tan vỡ và phước hạnh sẽ tràn đầy trong Hội Thánh. Mỗi khi có dấu hiệu chia rẽ, phe phái hay chê trách nhau, mọi người phải giải quyết bằng cầu nguyện, xưng tội và tha thứ. Có như thế Hội Thánh mới thánh hóa được.

Nguyễn Sinh

RELATED ARTICLES
Theo dõi trangspot_img

BÀI VIẾT PHỔ BIẾN