Hội Đồng Bồi Linh Phụ Nữ Tỉnh Lào Cai

Ngày 12-13/10/2022, chương trình Hội Đồng Bồi Linh Phụ Nữ tỉnh Lào Cai đã diễn ra tại Khách sạn Galaxy, phường phố mới, tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Tham dự chương trình có 248 quý chị em phụ nữ là những trưởng ban, phó ban phụ nữ các Hội thánh trong toàn tỉnh.

Với chủ đề: Người Nữ Tài Đức, nương trên câu Kinh thánh Châm ngôn 31:10 “Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trổi hơn châu ngọc.” Các diễn giả: cô Trần Thị Diệp, cô Lê Tuyết Thanh (phu nhân Ms Phạm Bá Hạnh), MsNc Giàng Seo Sì và đại diện ủy ban mục vụ phụ nữ tổng hội cô Nguyễn Thị Hà (phu nhân Ms Hoàng Văn Luân) đã chia sẻ lời Chúa, hướng dẫn Hội thảo về chủ đề người nữ tài đức trong nhà Chúa.

Qua chương trình, các chị em được khích lệ rất nhiều qua Lời Chúa để có thể trở nên người nữ tài đức: Kính sợ Chúa, vâng phục chồng, chăm sóc, dạy con cái biết Lời Chúa, trở nên người nữ tài đức qua việc cẩn thận học, làm theo Lời Chúa, truyền giáo, tìm kiếm Chúa.

Dưới đây là những hình ảnh đã diễn ra.

Tin ảnh: MsNc Giàng Seo Sẻng