Thái Nguyên: Hội Đồng Bồi Linh Nhân Sự 2022

Từ ngày 13-14/7 Ban Đại diện tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội đồng bồi linh cho 90 nhân sự của Tỉnh. Chủ đề: Sống Bởi Đức Tin, Roma 1:16-17

Trong những năm qua, dịch lệ xảy ra khiến cho các Hội thánh tỉnh Thái Nguyên gặp nhiều khó khăn, các chương trình của Hội thánh không thể thực hiện, những chương trình bồi linh bị gián đoạn. Nhưng dịch lệ khiến cho các Hội thánh, các quý tôi tớ Chúa kinh nghiệm được sự bảo vệ và ban ơn Chúa Chúa. Trong những sự khó khăn Hội thánh cần phải sống bởi đức tin theo như chủ đề của Hội đồng.

Tham dự chương trình có Mục sư Nguyễn Hữu Mạc – Phó Hội trưởng thứ I chia sẻ lời Chúa trong lễ khai mạc. Còn lại những ngày sau Thầy Đặng Minh Mẫn bồi linh cho Nhân sự.

Dưới đây là những hình ảnh được ghi nhận:

MS Nguyễn Hữu Mạc chào thăm và chia sẻ trong lễ Khai mạc

MS Lý Tài Cương chia cầu nguyện cho chương trình

Quang cảnh hội đồng

Tin tức CTV TT