Hội Thánh Sở Thượng – Cơ Hội Trong Thách Thức

Trải qua thời gian đại dịch Covid-19 cùng với biến cố trong Hội Thánh, số con cái Chúa ở lại với Hội Thánh Sở Thượng đã vơi dần vơi dần. Trong thời điểm đó, Hội Thánh đã tự đặt câu hỏi: “Hội Thánh Sở Thượng được thiết lập trên đất này để làm gì?” 

Câu trả lời được thốt ra trong sự nhất trí hoàn toàn: “Để thờ phượng Chúa và thực hiện Đại Mạng Lệnh của Ngài: cứu người!”

Giờ tĩnh nguyện bình minh lúc 5 giờ của Hội thánh

Đến giữa năm 2021, Hội Thánh được đặt để khải tượng: “Sốt sắng cầu nguyện, mạnh mẽ thuộc linh, phát triển Hội Thánh”. Sau khi nhìn thấy rõ khải tượng, một số kế hoạch cầu nguyện, học lời Chúa, làm chứng đã được thực hiện. Tuy nhiên dường như cả ba phương diện trong khải tượng vẫn như chưa chạm tới trọn vẹn. 

Buổi nhóm thờ phượng Chúa hàng tuần của Hội thánh

Lúc đó, chính Chúa, Đấng luôn đoái xem và săn sóc bầy chiên của Ngài, đã sử dụng những sứ điệp trong các bài giảng để nhắc nhở lẽ thật về tầm quan trọng của sự cầu nguyện, Lời Đức Chúa Trời và vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống con cái Chúa. 

Anh chị em trong Hội Thánh bắt đầu ý thức rõ ràng hơn. Các buổi cầu nguyện trở nên đông hơn, tinh thần cầu nguyện của người cũ và người mới sốt sắng và dốc đổ hơn.

Lớp học Cuộc Đời Chúa Cứu Thế qua Zoom

Các lớp học Kinh Thánh Cuộc đời Chúa Cứu Thế, Trường Chúa Nhật đã thu hút không chỉ đông đảo số người tham gia, mà còn cả sự cam kết, hào hứng và trung tín của mọi người nữa. Ai nấy đều cảm thấy đời sống của mình được gây dựng và khích lệ qua những buổi cầu nguyện, những giờ học và thảo luận lời Chúa. Tất cả đều hăng hái tham gia dù các hoạt động diễn ra vào buổi sáng sớm hay tối muộn.

Tuy nhiên, điều gì đó vẫn như còn cản trở anh em dạn dĩ làm chứng và đưa dắt thêm nhiều người nữa đến với Chúa. 

Những hàng ghế trong Hội Thánh vẫn còn trống!

Hội Thánh luôn đau đáu để làm sao mỗi anh em được sai phái ra đi “như chiên vào giữa bầy muông sói” với những trái tim “động lòng thương xót” như Chúa Giê-xu.

Huấn luyện chương trình XEE (Chứng Đạo Sâu Rộng)

Nhận thấy mọi người cần được trang bị kỹ năng kết nối và chia sẻ, Hội Thánh đã tổ chức khóa học “Chứng Đạo Sâu Rộng”. Với nhu cầu về kỹ năng chăm sóc lẫn nhau, đặc biệt là chăm sóc tân tín hữu, Chúa đã tiếp tục mang đến khoá học “Xây nền Di sản – Hành trang của Lãnh đạo Nhóm”.

Hội thánh mở mang và phát triển

Khi Hội Thánh cần nâng đỡ, khích lệ, Chúa đã ban cho sự bình an, vui mừng. Khi sự hiểu biết chưa trọn vẹn, Chúa đã trang bị qua Lời Ngài. Khi thiếu hụt kỹ năng, Chúa đã huấn luyện như Ngài đã từng ở cùng và huấn luyện các môn đồ khi xưa. Chúa luôn ở cùng và trợ giúp Hội Thánh đúng thời điểm.

Cầu nguyện cho thân hữu tiếp nhận Chúa

Trong những bận rộn và áp lực của công việc hay trong những thách thức cuộc sống, mong rằng tập thể Hội Thánh Sở Thượng tiếp tục trông cậy Chúa để nhìn thấy ân điển và phép lạ giữa nan đề. Ngài sẽ sử dụng những con người bình dị biết vâng lời để làm những việc lớn lao, mở mang Vương quốc của Ngài tại Hà Nội, và bất cứ nơi nào con cái Ngài có mặt.

Nguyện xin Chúa của chúng ta được vinh hiển khi ban cho Hội Thánh của Ngài ơn lớn lao này.

Sở Thượng, ngày 25/4/2022

Lê Thị Hồng Lai