Huấn Luyện Chứng Đạo Sâu Rộng (XEE) Miền Duyên Hải Mở Rộng (Lần 1)

Hướng đến đại mạng lệnh của Đấng Christ:” Hãy đi khắp thế gian giảng Tin lành cho mọi người” (Mác 16:15). Ban Hiệp Nguyện Các Hội Thánh Miền Duyên Hải Mở Rộng đã tổ chức lớp huấn luyện Chứng Đạo Sâu Rộng- Thế Hệ Hiện Tại trong 3 ngày, từ ngày 17-19/10/2022 tại cơ sở Hội Thánh Tin Lành Hoành Nhị. Với ước ao các nhân sự trong 14 Hội Thánh Miền Duyên Hải Mở Rộng nhận ra:” đại mạng lệnh cuối cùng của Đấng Christ là sự quan tâm hàng đầu của chúng ta” ( Gs Ts. James Kennedy).

Đồng hành với lớp huấn luyện có sự  góp phần của giám đốc Xee Việt Nam thầy Đinh Minh Dương đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cùng hai cộng sự đắc lực của Xee Việt Nam. Bên cạnh đó các Mục sư và các nhân sự Xee tại miền Bắc cũng đã góp phần để hỗ trợ giảng dạy, làm huấn luyện viên cho lớp học. Lễ Khai giảng được diễn ra lúc 9h00 ngày 17/10/2022 và kết thúc trao bằng cho các học viên đã đạt chuẩn lúc 16h30 ngày 19/10/2022.

Sau ba ngày được huấn luyện, các học viên được trang bị 17 bài học trong tài liệu Xee. Tài liệu Xee giúp học viên phương cách kết nối hiệu quả, trình bày Phúc Âm sống động với các minh họa trực quan, dễ nhớ, dễ hiểu. Sau các buổi học 7 nhóm nhỏ cùng với giáo viên và huấn luyện viên của mình bước ra ngoài  tiếp xúc với các thân  hữu, trình bày dàn bài Phúc Âm và đã đạt được kết quả rất được khích lệ. Xee không chỉ hướng đến cánh đồng để làm chứng mà còn hướng đến cả một thế hệ làm chứng bằng cách nhân cấp nhân sự huấn luyện và giảng dạy.

Theo kế hoạch của Ban truyền giáo Miền Duyên Hải Mở Rộng nhiệm kỳ 2022-2024 sẽ hướng đến các mục tiêu sau: Trang bị phương pháp chứng đạo cá nhân hiệu quả. Truyền cảm hứng chứng đạo liên tục bằng cách kết hợp với các Hội thánh trong khu vực cùng đi ra chứng đạo. Mở 2 khóa huấn luyện Chứng Đạo Sâu Rộng Xee mỗi năm trong khu vực để tiếp tục huấn luyện, đào đạo, nhân cấp tạo làn sóng chứng đạo cá nhân mạnh mẽ trong khu vực Miền Duyên Hải Mở Rộng. Mở hai Hội thánh mới trong khu vực.

Nguyện Chúa ban ơn, dẫn dắt và đồng hành cùng Ban Hiệp Nguyện Miền Duyên Hải Mở Rộng qua công tác rao truyền Phúc Âm, tạo ảnh hưởng tích cực của đời sống Cơ đốc vươn ra cộng đồng người chưa biết đến Chúa.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được của khóa huấn luyện Xee:

Khoá học có 19 học viên đến từ 8 Hội Thánh của Miền Duyên Hải Mở Rộng

Các giáo viên của khoá huấn luyện Xee gồm 2 GV đến từ miền Nam và 3 giáo viên đến từ miền Bắc.

Gv.Trần Xuân Hoà và lớp học

Thảo luận nhóm nhỏ

Thảo luận và thực hành trong các nhóm nhỏ sau đó đi ra làm chứng thực tế với các thân hữu

Trao quà cho 3 học viên xuất sắc toàn diện

Giám đốc Xee Việt Nam trao quà cho nhóm truyền cảm hứng chứng đạo

Trao quà cho giám đốc Xee Việt Nam thầy Đinh Minh Dương, Gv. Nguyễn Thị Thu Lại và Kỹ thuật viên Nguyễn Thị Thu Thúy

Chụp ảnh lưu niệm với Ban tổ chức, Ban giáo viên,Ban huấn luyện viên và các học viên Xee Miền Duyên Hải Mở Rộng

Tin tức: Lêa Phạm